Debatt

Replik: ”Greenpeace bör omedelbart dra in sin rapport om biodrivmedel”

Grunden för Greenpeace påståenden om biodrivmedel saknas. Det skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef Svebio.

Greenpeace sprider felaktigheter om biobränslens klimatpåverkan, menar debattören.
Greenpeace sprider felaktigheter om biobränslens klimatpåverkan, menar debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under rubriken ”Tro inte på lögnen om biobränslen” påstår Greenpeace att ”biodrivmedel ofta leder till ökade utsläpp av koldioxid” och att deras rapport Himlen är full visar att ”den ökade inblandningen av biodrivmedel inte alls har minskat, utan tvärtom har lett till ökade utsläpp”.

Felaktig slutsats

Det är anmärkningsvärda och uppenbart lögnaktiga påståenden, som sprids samtidigt som regeringspartierna och Sverigedemokraterna förhandlar om att kraftigt reducera eller avskaffa reduktionsplikten, och därmed inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Om Greenpeace har rätt kommer utsläppen att minska genom att avskaffa reduktionsplikten. Men eftersom Greenpeace har fel kommer en sådan politik att ge kraftigt ökade koldioxidutsläpp.

Läs också

Hur kommer då Greenpeace och dess konsult, New Weather Sverige, fram till att biodrivmedel ger högre utsläpp än fossila drivmedel? Huvudargumentet är att biogena utsläpp av koldioxid är lika skadliga för klimatet som utsläpp av fossil koldioxid. Argumentet bygger på kolskuldsteorin, som anger att det tar årtionden till århundraden att kompensera för avverkningar och användning av bränslen från skogen. Det sker genom att man bortser från kolbalansen i hela skogen, och enbart ser till den enskilda avverkningen eller det enskilda trädet.

Här ljuger Greenpeace friskt.

Om Greenpeace använde sitt argument bara för skogsbaserade biodrivmedel skulle man ändå förstå logiken. Men nu används argumentet också för alla åkerbaserade biodrivmedel, som etanol och rapsdiesel. Detta trots att odlingen inte ger någon kolskuld. Vetet till etanolen och rapsen till rapsdieseln band koldioxiden för några månader sedan och nya grödor växer upp och binder in koldioxiden redan i sommar. Ändå räknar Greenpeace med att utsläppet från förbränningen av all biodiesel och all etanol ska räknas på samma sätt som för fossil bensin och diesel, som över huvud taget inte återskapas. Dessutom använder Greenpeace samma höga utsläppsvärden för avfallsbränslen.

”Lögnaktigt”

Förutom hela koldioxidutsläppet från förbränning har Greenpeace lagt på stora utsläpp från markanvändning. För biodiesel från grödor anger man ett utsläpp på 122 gram CO2/MJ, ett extremt högt värde som fördubblar utsläppet från biodiesel.

Källan uppges vara en rapport från Riksrevisionen 2011. Vid kontroll av denna källa finner man inga sådana siffror. Tvärtom skriver Riksrevisionen att ”användning av biodrivmedel innebär minskade utsläpp av växthusgaser” (sammanfattande kapitelrubrik på sidan 110 i Riksrevisionens rapport 2011:10). Att Riksrevisionen däremot ansåg att biodrivmedel är en relativt dyr klimatåtgärd är en annan sak. Men att användning av biodrivmedel skulle ge ökade utsläpp ansåg man inte. Och några höga utsläpp från markanvändning finns inte i deras rapport. Här ljuger Greenpeace friskt.

Grunden för Greenpeace påståenden saknas. Fakta är fel. Att medvetet sprida felaktiga fakta är lögnaktigt. Greenpeace bör omedelbart dra in sin rapport.

Tidigare inlägg i debatten

Greenpeace: Tro inte på lögnen om biobränslen

Vi är i ett nytt skede. Brådskan att minska koldioxidutsläppen drastiskt gör att vi behöver omvärdera synen på biodrivmedel. Det skriver Markus Mattisson och Erika Bjureby, Greenpeace.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00