Skolverket: Fyra förslag till ett gemensamt skolval

Det krävs en utredning innan ett gemensamt skolval kan komma på plats, menar Skolverket, som samtidigt lägger fram fyra olika lösningar för hur systemet kan organiseras.

Ett gemensamt skolvalssystem för kommunala och fristående skolor som administreras av Skolverket har goda förutsättningar att leda till en ökad transparens och rättssäkerhet samt bidra till minskad skolsegregation, menade förra regeringen.
Ett gemensamt skolvalssystem för kommunala och fristående skolor som administreras av Skolverket har goda förutsättningar att leda till en ökad transparens och rättssäkerhet samt bidra till minskad skolsegregation, menade förra regeringen.Foto: Jessica Gow/TT
0:000:00