Skolinspektionens uppmaning: Se över sfi

Elever inom sfi ges inte likvärdiga möjligheter att lära sig svenska, enligt Skolinspektionen, som menar att det finns skäl för en översyn av utbildningsformen.  

Foto: Pontus Lundahl/TT
0:000:00