Skolinspektionens gd svarar på lärarkritiken: ”Missvisande”

Skolinspektionens granskningar sågas av lärarkåren för att inte ta hänsyn till lärares förutsättningar, men myndighetens gd Helen Ängmo slår ifrån sig kritiken. ”Vi har inte mandat i lagen”, säger hon till Altinget. 

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT, Anders Wiklund/TT
Rebecka Prahl

Skolinspektionens uppmärksammade granskning om att skolor lägger stort fokus på elever som riskerar att inte nå målen, men att de missar de elever som ligger långt fram, har väckt kritik från lärare, inte minst på skoltwitter. 

Vi har i dag en styrning där prio ett är att få elever godkända.

Utredaren menar att undervisningen i högre grad bör anpassas till elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, men utan att ställa grupperna mot varandra. Enligt lärarna är det omöjligt med dagens förutsättningar.  

För många lärare blev den här granskningen en i raden av kritik mot lärare, att de är dåliga, inte en kritik av förutsättningarna som brister och att uppdraget därmed är oöverstigligt på sina håll, menar Sveriges lärare. 

– Vi har länge påpekat det bakvända i att Skolinspektionen faktiskt inte har något uppdrag att inspektera vilka förutsättningar som ges till rektorer och lärare att ta sitt yrkesansvar och göra sitt jobb, säger Johanna Jaara Åstrand till Altinget. 

Man måste erkänna att det kräver betydligt större investeringar och betydligt större tillit till lärarprofessionen.  

Jaara Åstrand menar att det är avsaknaden av tillräckliga investeringar i skolan och detalj- och kontrollstyrningen som är problemet.