Analys av 
Sanna Rayman

Skandalkirurg bakom stängda apotek

ANALYS. Läkemedelsverket har stängt två apotek, vars huvudman också är omskriven skandalkirurg. Men att granska de allvarliga brister som tillsynen funnit är omöjligt, då verket sekretessbelägger allt, med hänsyn till "den enskilde", alltså ägaren. Här borde allmänintresset väga tyngst.

Apoteket i Sätra stängdes 2016, även då sekretessbelade Läkemedelsverket skälen.
Apoteket i Sätra stängdes 2016, även då sekretessbelade Läkemedelsverket skälen.Foto: Fredrik Persson, Jessica Gow/TT
Sanna Rayman

Läkemedelsverket har beslutat om tillfällig stängning av två apotek i Stockholm på grund av allvarliga brister i verksamheten. Så löd första raden i pressmeddelandet som skickades ut från myndigheten på torsdagen.

Vid inspektion har verket hittat en rad brister i företaget Fridhemsplans Apotek AB:s två verksamheter S:t Eriks Apotek och Al-Wasty Apotek i Sätra.

– De brister som har framkommit är allvarliga avvikelser från regelverket, sade Annika Babra, chef för apotekstillsynen i en kommentar. 

I tidningen Mitti låter dock bolagets styrelsesuppleant Talib Felaih lugn.

Det väcker frågan om offentlighetens möjligheter att hålla jämna steg med de missgrepp och oseriösa aktörer som finns. Och det handlar inte bara om den rena tillsynen. 

– Läkemedelsverket har skickat en lista på några småsaker som ska åtgärdas och sedan kan vi öppna igen, säger han.

Att det skulle röra sig om allvarliga avvikelser är inte en bild Felaih delar.

Svårgranskat beslut. 
Svårgranskat beslut.  Foto:

– Hade det varit allvarliga brister hade vi fått ett förbud men nu är det bara nedstängt tillfälligt, fortsätter han.

Ingen bagatell

Läkemedelsverket poängterar å sin sida i pressmeddelandet att tillfälliga stängningar inte är en bagatell:

"Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har Läkemedelsverket vid ett fåtal tidigare tillfällen beslutat om tillfällig stängning av apotek på grund av allvarliga avvikelser mot gällande regler."

Bara det faktum att det är ovanligt väcker förstås nyfikenhet så jag begärde genast ut beslutet från Läkemedelsverket, vilket vi ska återkomma till.

Skandalkirurg

Styrelsesuppleanten Talib Felaih heter emellertid inte bara så. Hans fullständiga namn är Husham Talib Felaih al-Wasty. Ja, al-Wasty som i apoteket i Sätra. Har du aldrig varit i Sätra? Känner du igen namnet ändå? Det är inte så konstigt, Husham Talib Felaih al-Wasty, har figurerat i svenska medier en del på sistone.

Utöver sin suppleantplats i Fridhemsplans Apotek AB är han nämligen huvudman för ett par andra bolag, däribland Svea Privat Sjukhus AB. För några veckor sedan skrev Aftonbladet om hur han snart riskerade att få sin läkarlegitimation indragen, på begäran av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Denna begäran kom strax efter att hans privata plastikklinik Svea Privatsjukhus i Södertälje hade stängts.

Sju myndigheter deltog vid tillsynen

Nedstängningen av Svea Privatsjukhus i slutet av september kom som resultat av en myndighetsgemensam tillsyn som genomfördes av polisen, kommunen och Strålskyddsmyndigheten även Ivo, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Kronofogden. 

När AB intervjuar Ivos utredare Ann Fagerlind står det klart att det inte är första gången som myndigheten granskar al-Wasty. I maj 2016 förbjöd Ivo hans tidigare företag Swedish Surgical Consultation Center i Stockholm och allt som allt har Ivo kritiserat honom sju gånger och hans verksamheter fyra.

Äger apotek, fast han inte får

al-Wastys engagemang i apoteksverksamheter finns också med på ett hörn i Aftonbladets granskning.

Tidningen frågar om lämpligheten i detta och Ivos Ann Fagerlind konstaterar kort att han som förskrivande läkare inte får lov att äga apotek och att det finns "ett ärende på detta också". 

Skrämmande och återkommande

Det som beskrivs gång på gång om vårdgivaren i fråga är skrämmande. al-Wasty har upprepade gånger felbehandlat patienter så illa att andra sjukhus har fått ta emot hans patienter akut efter att de behandlats av honom. I mars i år dömdes al-Wasty för grovt vållande till kroppsskada och sjukdom och sedan dess har ytterligare patienter alltså drabbats, en var rentav nära att dö.

Men att en verksamhet läggs ned innebär inte att en ny inte kan startas av samma person, vilket generellt gör det enkelt för oseriösa aktörer att dyka upp igen under nya namn och på nya adresser, om och om igen. Swedish Surgical Consultation Center kunde alltså så småningom återuppstå som Svea Privatsjukhus, som alltså nu varit nästa i raden att stängas.  

Svårt att hålla jämna steg

Att granskning upptäcker brister och resulterar i nedstängda verksamheter kan å ena sidan ses som att systemen fungerar. Ärenden upprättas och inspektion utförs, ibland behövs rentav sju myndigheter närvarande vid en inspektion. 

Å andra sidan: arbetsbelastningen och kostnaderna. De granskande och handläggande myndigheterna har, milt uttryckt, många ärenden att hantera. Det väcker frågan om offentlighetens möjligheter att hålla jämna steg med de missgrepp och oseriösa aktörer som finns. Och det handlar inte bara om den rena tillsynen. Närvaron av oseriösa aktörer i systemen blir dränerande på många sätt, i synnerhet om de har möjlighet att återkomma gång på gång i nya format.  

Fridhemsplans Apotek i kirurgiupphandling

I ett tjänsteutlåtande från Region Stockholm i september förra året beskrivs arbetet kring upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvården i Region Stockholm. Ett par företag föreslås antas som leverantörer.

En av anbudsgivarna står ut: Fridhemsplans Apotek AB. Bolaget uteslöts dock från upphandlingen direkt eftersom man inte befanns ha "uppfyllt ställda kvalificeringskrav". I utlåtandet skrivs också att:

"Anbudsgivaren har inte i sitt anbud angivit eller beskrivit något referensuppdrag inom hälso- och sjukvård som utförts av anbudsgivaren och saknar ett bindande åtagande eller motsvarande som visar att Anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras."

Skälen sekretessbelagda

Så var det det här med beslutet från Läkemedelsverket som jag begärde ut. Jag fick det. Det beskrev ungefär samma som man fick veta i pressmeddelandet och så nådde jag fram till följande: 

"Nedan anges de allvarliga avvikelser som noterades vid inspektionerna av Al-Wasty Apotek i Sätra och S:t Eriks Apotek den 20 oktober 2020."

Vilka avvikelser var det? Ingen aning. De två nästföljande sidorna var svarta, maskade med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen "eftersom det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs". 

Detta är inte helt ovanligt. När apotekskedjan Golden Sands Medical fick sina tillstånd indragna 2016 sekretessbelades alla detaljer, vilket gjorde det omöjligt för medier att granska förhållandena kring ärendet.

TT överklagade då och lyckades häva sekretessen. Från Altingets sida kommer vi förstås pröva samma väg framåt i detta fall. Att detta är frågor och beslut som medier och medborgare måste kunna ta del av torde vara självklart. Det framstår som gåtfullt att å ena sidan konstatera allvarliga fel, men å den andra förhindra att dessa granskas och skildras, för att det skulle kunna bli jobbigt för den som begått dem? Här borde allmänintresset väga tyngst. 

 

Få en daglig politisk nyhetsöverblick – prenumerera på Altinget gratis nyhetsbrev.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00