Debatt

Sida ska inte driva opinion

Att Sida inte har ett uttryckligt uppdrag att driva opinion för fortsatt högt bistånd, verkar inte hindra dem från att göra just det. Det skriver Josefin Utas, Slöseriombudsmannen i en slutreplik.

”En myndighet ska inte driva opinion för mer pengar åt sig själv.”
”En myndighet ska inte driva opinion för mer pengar åt sig själv.”Foto: Anders Wiklund/TT
Josefin Utas
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sepideh Imani på biståndsmyndigheten Sida bekräftar i en replik att Sida har i uppdrag att kommunicera om det internationella biståndet, det jag skrev i min debattartikel Myndigheter ska inte överproducera kommunikation. Däremot menar Imani att Sida inte har något uppdrag att opinionsbilda, det vill säga att påverka människors åsikter om biståndet.

Läs också

Att Sida inte har ett uttryckligt uppdrag att driva opinion för fortsatt högt bistånd, verkar inte hindra dem från att göra just det. Varje år genomför myndigheten en enkätundersökning hos den svenska befolkningen där också dess biståndsvilja undersöks. Sida kommunicerar ut resultaten som en nyhet och kommenterar dem.

Sida är inte neutrala

Med andra ord finns ett tydligt syfte med kommunikationen, nämligen att befolkningen ska tycka vissa saker och agera utifrån dem.

I samband med undersökningen 2021 sade generaldirektör Carin Jämtin till TT: ”Jag tycker att det är glädjande att biståndsviljan ligger fast och att den fortsatt är hög”. Hon sade att det är viktigt att fortsätta informera om biståndet och att det går att göra skillnad med bistånd.

Det går således inte att påstå att Sida är neutrala i frågan om omfattningen av biståndet, vilket man borde vara.

Jämtin förklarar återkommande att biståndsviljan är central för att nå Sveriges mål utomlands, som att bekämpa fattigdom. Imani hänvisar till att information om biståndet är viktig för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Med andra ord finns ett tydligt syfte med kommunikationen, nämligen att befolkningen ska tycka vissa saker och agera utifrån dem. Sida ägnar sig alltså åt opinionsbildning.

Behövs tydliga uppdrag

En myndighet ska inte driva opinion för mer pengar åt sig själv. Om alla myndigheter skulle kommunicera för att ”öka intresse och skapa engagemang” hade det resulterat i skenande kostnader för skattebetalarna. Tyvärr är det en sådan utveckling vi ser inom myndighetssverige. Det finns sålunda goda skäl att se över uppdragen till myndigheterna så att de är tydliga och väl avvägda.

Sidas kommunikation

Slutligen kan man notera det faktum att när man skriver en debattartikel om att myndigheter kommunicerar för mycket, så svarar en myndighet. Det är också kommunikation. Svar på en text med ett politiskt budskap borde snarare komma från politikerna eller andra med en egen åsikt i frågan.

Läs tidigare inlägg i debatten

Sida har i uppdrag att kommunicera om bistånd

Regeringens uppdrag till biståndsmyndigheten Sida och civila samhällsorganisationer är att informera och främja debatt, förankring och engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling. Genom att fler är väl informerade kan vi tillsammans bidra till en bättre värld, skriver Sepideh Imani, kommunikationschef vid Sida, i en replik.

Myndigheter ska inte överproducera kommunikation

Uppdragen till myndigheterna borde ses över och det kan finnas skäl att begränsa hur mycket myndigheterna får ägna sig åt att främja bilden av sig själva genom varumärkesbyggande. Det skriver Josefin Utas, Slöseriombudsmannen.

Nämnda personer

Carin Jämtin

Landshövding i Västernorrlands län
Studier i samhällsvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00