Debatt

Sida har i uppdrag att kommunicera om bistånd

Regeringens uppdrag till biståndsmyndigheten Sida och civila samhällsorganisationer är att informera och främja debatt, förankring och engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling. Genom att fler är väl informerade kan vi tillsammans bidra till en bättre värld, skriver Sepideh Imani, kommunikationschef vid Sida, i en replik. 

Det är endast åtta år kvar tills Globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda. Om målen ska nås behöver vi alla känna till hur vi kan bidra, skriver debattören.
Det är endast åtta år kvar tills Globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda. Om målen ska nås behöver vi alla känna till hur vi kan bidra, skriver debattören.Foto: Naina Helén Jåma/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Josefin Utas från föreningen Skattebetalarna skriver i Altinget om myndigheter och varumärkesbyggande den 11 februari. Vi uppskattar debatten och vill komplettera med att för Sida handlar det inte om varumärkesbyggande. Vi har regeringens uppdrag att kommunicera sakligt, så att alla har möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om svenskt bistånd och delta i debatten. Vi informerar både om goda och mindre goda resultat.

Läs också

Regeringen beslutar om strategin

Regeringens uppdrag till biståndsmyndigheten Sida och civila samhällsorganisationer är att informera och främja debatt, förankring och engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är endast åtta år kvar tills Globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda. I målen ingår bland annat att utrota fattigdomen och den extrema hungern, samt minska klimatförändringarna. Om målen ska nås behöver vi alla känna till hur vi kan bidra. Här har Sida och de civila samhällsorganisationerna en viktig uppgift.

Josefin Utas skriver att ”en stor del av myndigheterna faktiskt har i uppdrag att informera om sin verksamhet” men skriver även att ”Sida har som strategi att de organisationer som tar emot deras stöd från myndigheten ska göra reklam för biståndet, för att hålla uppe befolkningens biståndsvilja.”

Detta stämmer inte på flera punkter: det är regeringen som beslutar om strategin för Sidas kommunikativa arbete och inte Sida självt. ”Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022” handlar om att informera och sprida kunskap om hur svenskt bistånd bidrar till att minska fattigdom och förtryck i världen – och inte om att driva opinion, vilket inte Sida har i uppdrag att göra.

Skapa engagemang

Målet i regeringsstrategin är inte att höja biståndsviljan.

Sedan vidareförmedlas också medel till organisationer, som i sin tur kan öka intresset och skapa engagemang för hur vi investerar i en hållbar utveckling för alla människor. Opinionsbildning finns med som ett delområde inom strategin, men strategin omfattar ju även civilsamhällesorganisationer och det är de som kan driva opinion och påverkansarbete.

Målet i regeringsstrategin är inte att höja biståndsviljan. Civilsamhällesorganisationernas arbete för att skapa intresse och engagemang handlar om att i slutändan skapa bättre förutsättningar för människor som lever i fattigdom och under förtryck, genom att engagera människor för en hållbar global utveckling.

En välinformerad befolkning

Skattebetalarna skriver vidare att ”Bättre överblick över kostnaderna behövs så att det blir tydligt vad myndigheterna gör med pengarna”. Här vill vi tipsa om vår webbplats www.openaid.se, där vi publicerar all öppen data om det svenska biståndet: när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det har gett för resultat.

Genom att fler är väl informerade kan vi tillsammans bidra till en bättre värld – det som är Sida och civilsamhällsorganisationernas uppdrag.

Läs tidigare inlägg i debatten

Myndigheter ska inte överproducera kommunikation

Uppdragen till myndigheterna borde ses över och det kan finnas skäl att begränsa hur mycket myndigheterna får ägna sig åt att främja bilden av sig själva genom varumärkesbyggande. Det skriver Josefin Utas, Slöseriombudsmannen.

Nämnda personer

Josefin Utas

Tekn. dr i kemi

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00