Debatt

SD: Första steget för att renodla Trafikverket

Alltför ofta har de flesta av oss mötts av försenade tåg, timslånga bilköer, inställda flyg och färjor, skriver Thomas Morell (SD), vice ordförande i trafikutskottet och trafikpolitisk talesperson. 

”Det är så vi uppnår ökad framkomlighet i vårt transportsystem”, skriver debattören. 
”Det är så vi uppnår ökad framkomlighet i vårt transportsystem”, skriver debattören. Foto: Samuel Steén/TT, Johan Nilsson/TT
Thomas Morell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att det oförutsedda händer är inget konstigt. Det kommer det alltid att göra. Det är när det oförutsedda blir regel snarare än undantag som något är allvarligt fel. Sverigedemokraterna ser det som avgörande för nationens framtid att påbörja arbetet med en ny inriktning för svensk transportinfrastruktur.

I dag har vi nära kontakt med regeringen i de här frågorna, och det kommer vi att fortsätta ha. Ledordet måste vara framkomlighet. 

För att skapa en ny inriktning för svensk transportinfrastruktur med ledordet framkomlighet måste en översyn av den befintliga organisationen av transportinfrastrukturen genomföras. Trafikverket meddelade i måndags att de kommer att arbeta utifrån åtta specifika områden där vi glädjande noterar arbetet med att utforma ett sammanhållet systemansvar för väg- respektive järnvägssystemet.

Behoven är stora – dags att prioritera 

Detta visualiserades på ett föredömligt sätt i Trafikverkets eget material under – vision väg- och järnväg – med en bild av ett trafikverk som paraply med två tydliga ben i form av väg- respektive järnväg. Detta är ett för oss, och alla som använder våra vägar och järnvägar, efterlängtat besked.

Samhällsekonomisk lönsamhet måste vara vägledande vid all prioritering av åtgärder inom transportinfrastrukturen likväl som effektiv och tydlig kostnadskontroll.

En väl fungerande transportinfrastruktur är avgörande för svensk konkurrenskraft och för att hela Sverige ska fungera. Vi behöver inte färdas långt i vårt avlånga land för att inse att det krävs omfattande resurser till framför allt väg- och järnvägsnätet. Behoven handlar om både att underlätta för människors vardag med resor till och från jobb samt utbildning, men också om att stärka förutsättningarna för effektiv godstrafik som främjar jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Så uppnår vi framkomlighet 

Behoven inom transportinfrastrukturen är stora och det är nödvändigt att göra hårda men genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder inom befintlig ekonomisk ram. Samhällsekonomisk lönsamhet måste vara vägledande vid all prioritering av åtgärder inom transportinfrastrukturen likväl som effektiv och tydlig kostnadskontroll.

Vi har alltid betonat vikten av en helhetssyn av transportbehovet och de huvudsakliga fyra infrastrukturslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart. De olika trafikslagen ska inte ska ställas mot varandra, och inte heller klumpas ihop, utan tvärtom ska de komplettera varandra.

Det är så vi uppnår ökad framkomlighet i vårt transportsystem.

 SD kommer noggrant att följa 

Jag och Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att utreda en översyn och en delning av Trafikverket utifrån trafikslagen väg respektive järnväg. I en sådan översyn har vi också varit tydliga med att den personella utveckling som Trafikverket haft sedan bildandet för 14 år sedan, med en ökning på 50 procent till dagens närmare 11 000 anställda, inte kan fortgå.

Efter konstruktiva dialoger har Trafikverket nu gått ut med information om sitt arbete med att påbörja de första stegen mot att renodla Trafikverket – detta ser vi som mycket positivt! Vi kommer nu med anledning av denna information avvakta att tillsammans med oppositionen driva på frågan ytterligare, och i stället fortsätta våra samtal med regeringen om vägen framåt.

Jag avslutar gärna med att citera Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket:

”Det handlar om att skapa värde för dem vi är till för. Som tågens punktlighet, att vägarna ska fungera att köra på, att driva underhållet mer effektivt. Vi har åtta tydliga åtgärdsområden igång som vi jobbar med för att så snart som möjligt kunna räkna hem effektiviseringen och skapa det fokus som behövs i myndigheten.”

Sverigedemokraterna kommer att noga följa, stödja och driva på detta arbete i nära dialog med regeringen och ledningen för Trafikverket.

Nämnda personer

Roberto Maiorana

Generaldirektör Trafikverket
Stockholms universitet, företagsekonomi

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024