SCB: Skolorna sparar in på personal

Skolans utgifter per elev sjunker. ”För både grundskolan och gymnasiet är det kostnaden för undervisning, främst kostnader för personal, som minskat mest”, säger Åza Törnkvist, handläggare på sektionen för utbildningsstatistik på SCB.

Statistiska centralbyråns statistik för 2022 visar att elevkostnaden i grundskolan minskar för första gången sedan 2011.
Statistiska centralbyråns statistik för 2022 visar att elevkostnaden i grundskolan minskar för första gången sedan 2011.Foto: Johan Nilsson/TT
0:000:00