Enkät: Så vill partierna ändra skolpengen

Flera riksdagspartier har svängt i frågan om hur skolan ska finansieras. De flesta partier är eniga om att skolpengssystemet bör ses över. Ett parti vill avskaffa det helt medan flera vill se ett statligt ansvar, visar Altingets genomgång.

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Rebecka Prahl

Regeringen lade nyligen förslaget att kommunala huvudmän ska kunna få en större del av skolpengen än de fristående. Skälet är att kommunerna ska kompenseras för sitt skolpliktsansvar, något som friskolorna inte har. 

Förslaget innebär att när hemkommunen beräknar bidraget till fristående skolor ska ett avdrag på 8 till 10 procent göras för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret. Om det finns någon majoritet i riksdagen för förslaget är osäkert. Men hur vill egentligen riksdagspartierna att skolan ska finansieras? Altinget har frågat hur partierna ser på skolpengssystemet, men också tilläggsbeloppet som skolor kan ansöka om för elever med behov av särskilt stöd. 

Vänsterpartiet är ensamt parti om att vilja avskaffa nuvarande skolfinansieringssystem med skolpeng. I stället vill partiet se ett större nationellt ansvarstagande för att öka likvärdigheten och skapa en sammanhållen och jämlik skola. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00