S-toppar: Spela inte roulette med löntagarnas trygghet

DEBATT. Att råka bli arbetslös i Sverige får inte innebära en ekonomisk misär. Förbättringarna i arbetslöshetsförsäkring är inte bara en bra politik i pandemin – det är alltid en bra politik, skriver Socialdemokraternas ordföringar i Göteborg, Malmö och Skåne.

Mattias Jonsson (S)
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg
Joakim Sandell (S)
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Malmö
Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne


En arbetslöshetsförsäkring som ger inkomsttrygghet vid arbetslöshet är en viktig del i den svenska modellen. Höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen har varit en viktig åtgärd i samband med coronapandemin.

Förstärkningen av a-kassan har höjts så att ersättningen är högst 1 200 kronor per dag de första hundra dagarna och därefter 1 000 kronor per dag. Men höjningen är tillfällig och gäller bara fram till den 3 januari 2021.

En återgång till de tidigare nivåerna skulle innebära en återgång till en a-kassa som är sämre än genomsnittet i EU, där färre än var tredje arbetslös får ersättnings som motsvarar 80 procent av inkomsten. Det är helt orimligt i ett modernt välfärdsland. Att råka bli arbetslös i Sverige får inte innebära att människor tvingas lämna hus och hem eller ännu värre – hamnar i en ekonomisk misär.

Starka skäl att bibehålla

I spåren av coronakrisen har regeringens stödåtgärder inte bara varit välkomna, utan helt nödvändiga. När läget så småningom börjar återgå till det normala finns det starka skäl att bibehålla de höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen.

Det självklara är naturligtvis för att ge vanliga löntagare trygghet i samband med omställning och ofrivillig arbetslöshet, men det gynnar också den samlade ekonomin genom att upprätthålla efterfrågan och stärka motiven för arbete. På så sätt har a-kassan en betydelsefull roll i att hålla efterfrågan uppe när ekonomin viker och arbetslösheten ökar.

Viktig del i arbetslinjen

Den svenska välfärdsmodellen har nästan alltid handlat om två grundläggande principer och deras inbördes förhållanden. För det första att upprätthålla arbetslinjen, det vill säga att alla som kan bör försörja sig själva genom eget arbete. För det andra värna den generella välfärden för att åstadkomma jämlikhet genom vård, skola, omsorg på lika villkor samt trygg inkomst genom inkomstrelaterade individuella inkomstförsäkringar för alla. Höga ersättningar i a-kassan är en viktig del i arbetslinjen och de förstärker varandra.

Kompetens ska användas rätt

Höga ersättningsnivåer ser till att kompetens används rätt och att kvalificerad arbetskraft inte konkurrerar om yrken med lägre kompetenskrav. Motiven stärks för att ta ett arbete när man betalar för sin egen trygghet via en försäkring som andel av inkomsten. Lönebildningen underlättas genom att förhindra lönedumpning. Arbetsmarknaden kan därmed fortsätta utvecklas och genomgå nödvändiga strukturomvandlingar samtidigt som vi värnar flexibiliteten.

Att permanenta de höjda ersättningsnivåerna i a-kassan är viktigt av rättviseskäl samtidigt som de medverkar till en sund och stark samhällsekonomi och bidrar till att skapa ett samhällskitt och gemensamma intressen. De är även omfördelande eftersom låginkomsttagare mycket oftare är sjuka och arbetslösa än höginkomsttagare.

Nödvändiga förändringar

På dagens arbetsmarknad ser vi allt fler med korta och otrygga anställningar. Detta gäller inte minst ungdomar och är vanligt förekommande inom handeln och restauranger. För att öka tryggheten för dem är förändringarna gällande a-kassans kvalifikationsgrunder nödvändiga. 

"Alltid en bra politik"

En rätt utformad arbetslöshetsförsäkring bidrar helt enkelt till ekonomisk trygghet för den enskilde löntagaren samtidigt som den stärker arbetsmarknadens och ekonomins utveckling. Förbättringarna i arbetslöshetsförsäkring är inte bara en bra politik då arbetslösheten stiger med anledning av pandemin. Det är alltid en bra politik.

A-kassan måste vara förutsägbar och då kan inte politiken spela roulette med löntagarnas trygghet. Därför bör de höjda ersättningsnivåerna ligga fast.

Forrige artikel Ling (MP): Koranbränningen är extremistisk Ling (MP): Koranbränningen är extremistisk Næste artikel SD: Ändra grundlagen för att skydda försvarsanslagen SD: Ändra grundlagen för att skydda försvarsanslagen
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.