Debatt

RSMH: Inställda brukarråd försvårar brukarinflytande

Det väcker oro att brukarråd ställs in i kommuner och regioner alltsedan pandemin startade i mars förra året. Det leder till ett demokratiskt underskott, detta i en tid när brukarnas delaktighet behövs som allra mest, skriver Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

”När det inte går att genomföra fysiska möten som vanligt måste var och en ges stöd att delta i brukarråd på andra sätt.”
”När det inte går att genomföra fysiska möten som vanligt måste var och en ges stöd att delta i brukarråd på andra sätt.”Foto: Torstein Bøe/NTB
Barbro Hejdenberg Ronsten
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Riksförbundet för Social och mental hälsa (RSMH) verkar för att rättigheter ska tillgodoses för personer med psykisk ohälsa. I det arbetet är brukarmakt och ökat inflytande en självklar del.

Brukarinflytande kan ske på olika sätt. En viktig väg till direktinflytande för personer med psykisk ohälsa är att delta i brukarråd i regioner och kommuner, som representanter för en brukarorganisation som RSMH. På brukarråden träffar de regelbundet företrädare för olika vård- och omsorgsverksamheter. Där utbyts tankar, idéer och erfarenheter. Vården och omsorgen får ta del av den kunskap och de erfarenheter brukarorganisationen har om patienternas behov och får på så sätt bättre möjligheter att göra rätt prioriteringar och utvecklas på bästa sätt.

Signaler som når oss

Ett år in i pandemin har RSMH fått flera signaler från olika delar av landet om att brukarråden ställs in, med hänvisning till restriktionerna. Från Örebro meddelas att inga brukarråd alls genomförts sedan pandemin startade. I Landskrona ställde kommunen in det kommunala brukarrådet fram till juli 2021.

Redan före pandemin fick RSMH återkommande rapporter om brukarråd som fungerade dåligt.

I Malmö har det varit både inställda brukarråd och i många fall betydligt färre brukarråd, meddelar RSMH:s representant: ”Det verkar som om kommuner och regioner har haft lika svårt som vi med det digitala. De har bestämt att råden ska vara glesare. Vi får inte längre vara två representanter per förening, trots att de själva hela tiden deltar med många representanter. Nu under pandemin är vi mycket färre föreningar, från normalt kanske 20 till i dag 5-7 föreningar max per möte – det är inte demokratiskt. De kommunala brukarråden, faktiskt många här i Malmö, har helt upphört och nästan allt annat vad gäller brukarinflytande.”

Delaktighet och inflytande

Redan före pandemin fick RSMH återkommande rapporter om brukarråd som fungerade dåligt. Synpunkter fångades inte upp, råden glesades ut och bemötandet var inte alltid det bästa.

Om vi ska kunna nå målet om en jämlik hälsa är det viktigt att alla människor ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Det gäller oavsett psykisk och fysisk funktionsförmåga, ålder eller andra faktorer såsom var vi bor eller vad vi har för bakgrund i övrigt. Detta slås återigen fast av Folkhälsomyndigheten i en färsk rapport om effekterna på folkhälsan under coronapandemin. Inte minst nu när vaccinet ska ut är fungerande brukarkontakter viktiga, då det kommit indikationer på att personer med psykisk ohälsa är en grupp som kan vara svår att nå.

Digitala brukarråd

Goda exempel finns: i Dalarna är flera brukarråd igång, både missbruk- och beroenderådet samt psykiatrins brukarråd. Dessa sker digitalt under pandemin. Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, ungefär som ett regionalt NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa), har haft digitala möten under hela pandemin, förutom en avslutningsträff utomhus i Säterdalen förra våren. Nätverket genomförde också årets Temadag, både fysiskt och med digital sändning den 8 oktober.

När det inte går att genomföra fysiska möten som vanligt måste var och en ges stöd att delta i brukarråd på andra sätt. Vad gör Sveriges kommuner och regioner (SKR) som arbetsgivarpart för att stötta sina medlemmar att upprätthålla och utveckla brukarinflytandet i kommunerna och regionerna? Om viljan finns så finns också lösningarna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00