Riksdagens beslut: Ja till svenskt Natomedlemskap

Under hela onsdagen pågick debatten om Sveriges medlemskap i försvarsalliansen i riksdagens kammaren. Vid 16-tiden klubbade talman Andreas Norlén slutligen beslutet: Ja till Sveriges anslutning till Nato.

Försvars- och utrikesministern var glada inför onsdagens historiska omröstning i riksdagen som kom att genomföras efter över sex timmars debatt.
Försvars- och utrikesministern var glada inför onsdagens historiska omröstning i riksdagen som kom att genomföras efter över sex timmars debatt.Foto: Jonas Ekströmer, Anders Wiklund/TT
Miranda Olsson

269 ledamöter röstade för svenskt medlemskap. 37 nej. Ett historiskt beslut, anförde flera ledamöter som deltog i debatten under dagen. Inte minst för Socialdemokraterna som under lång tid velat värna den svenska alliansfriheten, men som ändrade sig efter Rysslands invasion av Ukraina.

– När nu dessa omständigheter radikalt har förändrats måste man kunna ompröva aldrig så gamla och goda ståndpunkter. Efter händelserna förra året är vår bedömning att det som nu och för överskådlig tid är bäst för Sveriges och svenska folkets säkerhet är ett medlemskap i Nato, sade Morgan Johansson (S), vice ordförande i utrikesutskottet. 

Riksdagsprocessen

Den 22 mars debatterade och beslutade riksdagen om regeringens proposition.

Tidigare hållpunkter:

Promemorian Sveriges medlemskap i Nato var klar den 5 oktober.

Remissrundan var klar den 16 november.

Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 8 mars.

Sista dagen för följdmotioner var den 13 mars.

Beredningen i utrikesutskottet skedde den 14 och den 15 mars.

Justering den 16 mars.

Publicering av betänkandet den 17 mars.

Lagförslaget har inte granskats av Lagrådet, regeringens motivering lyder:

”Det lagförslag som avser lagen om immunitet och privilegier i vissa fall omfattas av Lagrådets granskningsområde. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.”

Inflytande över riksdagens roll

Riksdagen sa därmed också ja till regeringens förslag till lagändringar och avslog samtliga följdmotioner.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de enda partierna som röstade nej till svenskt medlemskap.

Båda partierna har haft en rad invändningar som flera ledamöter lyfte i debatten. Förutom att Sverige fortsatt bör stå alliansfritt, har de även motförslag vad gäller kriterierna och villkoren vid ett svenskt medlemskap. 

Men även de mer kritiska partierna har fått visst inflytande över den proposition som på onsdagen röstades igenom. 

– Vi har ju inte fått någon förändring av Nato-politiken, men gehör för en lite mer utvecklad beskrivning av riksdagens roll både vid krigsfara och vid det ordinarie arbetet, säger Håkan Svenneling.

Statsministern och andra ministrar ska bland annat vara skyldiga att komma till berörda utskott i riksdagen för att informera om allianssamarbetet.

Läs också

Nämnda personer

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00