Regeringen gör det dyrare att starta friskola: ”Ett dråpslag”

Regeringen höjer avgiften för ägar- och ledningsprövningen som den som vill starta ny skola måste genomgå. 

Foto: Adam Ihse/TT
Rebecka Prahl

För att prövningen om en aktör får starta en fristående skola ska vara kostnadsneutral för staten höjer regeringen nu avgiften för den som ansöker om att få starta en skola. 

När en aktör ansöker om att öppna eller utöka en skolverksamhet gör Skolinspektionen en ägar- och ledningsprövning av den sökande för att säkerställa att verksamheten kommer drivas på rätt sätt.  

Skolinspektionens handläggning har visat sig vara mer resurskrävande än beräknat, menar regeringen och höjer därför avgifterna till 75 000 kronor för nyansökningar, 65 000 kronor för utökning av befintligt tillstånd samt till 20 000 kronor för utökning som avser avvikelser inom gymnasieskolans nationella program. 

– Det är viktigt att vi har en stark ägar- och ledningsprövning av nya skolor och att prövningen inte blir en kostnad för staten. Därför höjer vi nu avgiften för de som ansöker om offentliga medel för att driva fristående skola, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande

Friskolornas riksförbund skriver i en kommentar att beslutet innebär att ”regeringen stoppar små friskolor”. Förbundet menar att det finns ett annat alternativ som regeringen borde satsa på i stället: att kostnadseffektivisera Skolinspektionens arbete.  

– Avgiftshöjningen är ett dråpslag mot de som drömmer om att starta en ny liten friskola. Och om en uppskattad friskola med en eller två skolenheter vill starta en ny skola för att ge fler elever chansen till en bra utbildning, och beta av sin kö, kan det bli omöjligt med kostnadsökningarna, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund. 

Hon lyfter bland annat att tröskeln blir för hög för föräldrakooperativ som vill driva vidare en nedläggningshotad skola.  

– Hur ska vi kunna förmå eldsjälar att belåna sina hus och ta ekonomiska risker för att förbättra svensk skola när alla signaler från makten säger att de hellre borde låta bli? 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.