Tidöpartierna öppnar för undantag från anmälningsplikten

Regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med det kritiserade förslaget om anmälningsplikt. Utredaren ska bland annat ta ställning till eventuella undantag. ”Jag känner mig trygg i den här processen”, säger Liberalernas Fredrik Malm.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) presenterar tillsammans med Ludvig Aspling (SD), Christian Carlsson (KD) och Fredrik Malm (L) åtgärder för att stärka återvändandearbetet.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) presenterar tillsammans med Ludvig Aspling (SD), Christian Carlsson (KD) och Fredrik Malm (L) åtgärder för att stärka återvändandearbetet.Foto: Jessica Gow/TT
Rebecka Prahl

Tidöpartierna presenterade på torsdagsmorgonen ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. 

Utredaren Anita Linder får nu i uppdrag att se över regelverket om inre utlänningskontroller och hur återvändandearbetet kan stärkas. 

Regeringen går också vidare med anmälningsplikten, ett omdiskuterat förslag som innebär att offentliganställda ska rapportera till myndigheterna när de kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i landet. Altinget kunde tidigare i veckan visa att mer än hälften av regionerna är kritiska till förslaget.

– Det är nödvändigt att det finns förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte där kommuner och andra myndigheter informerar Migrationsverket eller polismyndigheten om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på en pressträff. 

Skolpersonal kan undantas

Utredningen ska också titta på konsekvenser om anmälningsplikten inte efterlevs, och se över eventuella undantag. Enligt Malmer Stenergard kan undantag bli aktuellt exempelvis inom sjukvården och skolan.

Utbildningsutskottets ordförande Fredrik Malm (L), som var med på pressträffen, har tidigare ställt sig kritisk till att lärare skulle tvingas ange papperslösa elever, och skrev i en debattartikel att Liberalerna ser framför sig att undantag kommer att göras för anställda i bland annat skola och sjukvård.

– Utredaren har ju nu ett år att ta fram ett väl övervägt förslag. Jag känner mig trygg i den här processen, säger han. 

Sänkt åldersgräns

Tidöpartierna ger även i uppdrag till utredaren att titta på hur man kan använda dna-analyser vid inre utlänningskontroller. Bland annat ska en sänkning av åldersgränser för att ta fingeravtryck på barn föreslås. 

– Att kunna ta fingeravtryck på barn yngre än 14 år skulle kunna bidra till identifiering, säger Fredrik Malm.  

I samband med tilläggsdirektivet förlängs även utredningstiden. Delar som rör preskriptionstid för avlägsnandebeslut och återreseförbud ska delredovisas senast den 31 januari 2024. Utredningen slutredovisas den 30 september 2024.

Tilläggsdirektivet

Utredaren ska

  • göra en översyn av regelverket om inre utlänningskontroller för att förbättra myndigheternas möjligheter att kontrollera personers rätt att vistas i landet,
  • ta ställning till om preskriptionstiden för avlägsnandebeslut ska för­längas eller avskaffas och om återreseförbud ska kunna bestämmas till längre tid än i dag,
  • ta ställning till hur fotografier och fingeravtryck ska kunna användas i utlänningsärenden i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt än i dag,
  • analysera om dna-analyser ska kunna användas i vissa utlännings­ärenden i identifieringssyfte och lämna förslag på hur en sådan ordning skulle kunna utformas, och
  • föreslå ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner för att bland annat stärka arbetet med verkställighet.

Källa: Regeringskansliet

Nämnda personer

Fredrik Malm

Riksdagsledamot (L), ordförande i utbildningsutskottet, andre vice partiordförande, skolpolitisk talesperson
Statskunskap, historia och nationalekonomi (Stockholms uni. och Uppsala uni. 1999)

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
fil. kand. i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

Ludvig Aspling

Riksdagsledamot (SD), migrationspolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024