Analys av 
Sanna Rayman

Vem testar olycksfåglarna i priogrupp fyra?

ANALYS. Frågan om provtagningar i coronakrisen lyckades denna vecka utvecklas till ett fullskaligt fingerpekande mellan myndigheter och regeringen. Mellan stolarna ligger olycksfåglarna i "priogrupp fyra" - den grupp som ingen har ansvar för. 

Ett ivrigt fingerpekande mellan regeringen och inte minst SKR har utbrutit. 
Ett ivrigt fingerpekande mellan regeringen och inte minst SKR har utbrutit. Foto: Jessica Gow/TT
Sanna Rayman

Det låg som en liten friktion i luften redan vid Folkhälsomyndighetens (FHM) presskonferens i går när provtagningen kom på tal.

FHM:s Karin Tegmark Wisell poängterade att mängden tester inte alltid var det viktiga. "Ändamålsenlig", var ordet för dagen. Tester ska vara "ändamålsenliga", annars är de onödiga. Det beror förvisso på vad man har för ändamål. Testar man för att avgöra vilken behandling man ska sätta in på en patient - eller för att få veta om någon inte ska gå till jobbet, exempelvis?

Oaktat ändamålen så har signalerna från regeringen varit tämligen glasklara. Testa och testa ännu mer! Ändå har smittan gått på äldreboenden och i hemtjänsten och ändå har antalet tester ökat i maklig fart. När Altinget frågade FHM om saken i går svarade Tegmark Wisell så här:

"Vi har tidigt pekat på att det är viktigt provta inom äldreomsorgen. Det har gjorts olika runtom i landet och kapaciteten har sett olika ut. En del regioner har haft omfattande testning av den äldre gruppen, andra regioner har haft mindre."

Fingerpekande pågår

Ett diplomatiskt svar, men pekfingrets riktning är ändå tydlig. Titta inte på oss, titta på regionerna!

I dag fortsatte fingerpekandet när statsminister Stefan Löfven sa till Sveriges Radio att han var frustrerad och besviken över att regionerna inte fått upp ångan vad gäller testandet. Han förklarade också att regionerna hade åtagit sig ansvaret för att testa alla de fyra priogrupper som regeringen pekat ut.

Den utsagan stötte omedelbart på patrull. SKR skickade under dagen ut ett pressmeddelande och rättade statsministern, enligt följande:

"Regionerna har tydliggjort att man nu tar ansvar för testning av priogrupperna 1-3. När det gäller grupp 4 har SKR och regionerna inte fått frågan."

Ett nytt fingerpekande, således.

Oklar priolista

Själva priolistan har diskuterats en del längs vägen. För knappt två veckor sedan rapporterade TT om oenighet kring hur de olika grupperna skulle definieras.

Synpunkterna från regionerna var inte helt orimliga då. De utpekade priogrupperna är förvisso tydligt avgränsade under punkt ett, men sen blir det allt vagare nedåt listan. Och olycksfåglarna i grupp fyra kallas kort och gott Övriga relevanta delar av samhället.

Vad den punkten rymmer är inte lätt att veta, men gissningsvis har de undertestade hemtjänstbrukarna gömt sig där under en tid. När TT/SvD rapporterade om Priolistan häromveckan hade man Folkhälsomyndighetens lista som källa och då syntes inga brukare av omsorg i hemmet till, enbart boende inom omsorg samt personal inom omsorg.

I går publicerade myndigheten en ny version av sin "provtagningsindikation" (den 13:e i ordningen) och nu syns hemtjänstbrukare i priogrupp ett. Sedan hur länge de funnits där förtäljer inte historien, åtminstone inte vid en snabb anblick. Men att de fallit mellan stolarna under pandemiförloppet är uppenbart.  

Sista fingret pekar alltid mot Rosenbad

När TT då häromveckan frågade socialminister Lena Hallengren om direktiven kring grupperna inte borde vara tydligare svarade hon kort och gott att hon fann dem tydliga och lobbade på så vis tillbaka bollen till regionerna.

Möjligen ångrar hon det nu, när det visar sig att fögderiet över denna fjärde grupp inte har delegerats. Kanske hade en tydligare genomgång behövts, trots allt?

För regeringar gäller generellt insikten att det kan vara skönt i stunden att peka bortåt, men det sista fingret kommer alltid peka mot en själv. Bättre då att vara tydlig från början. 

Nämnda personer

Stefan Löfven

Styrelseordförande Sipri, styrelseordförande Olof Palmes minnesfond, styrelseledamot Stiftelsen Harald Edelstam
Svetsare (AMU i Kramfors)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00