Regeringen vill ha mer tågunderhåll – oklart om Trafikverket ännu kan leverera

Trafikverket redovisar ett antal insatser som vidtagits och planeras för att leva upp till förväntningarna på järnvägsunderhållet. Men myndigheten vågar ändå inte lova att hela anslaget kommer att gå åt.

Större ingrepp kan bli aktuellt, om parterna är överens, menar Trafikverket. <br>
Större ingrepp kan bli aktuellt, om parterna är överens, menar Trafikverket.
Foto: Johan Nilsson/TT
Jacob Hederos

Efter att i flera år inte ha klarat av att spendera de budgeterade medlen, har Trafikverket efter en hemläxa från regeringen nu lagt fram en plan för hur de ska få ut mer järnvägsunderhåll i praktiken.

För med ett skriande behov av underhåll, med en ”skuld” på uppskattningsvis 90 miljarder, är det mycket som behöver göras. Problemet är att det hittills har varit svårt att få ut arbetena i praktiken.

– Förutsättningarna kring järnvägsanläggningens kapacitet och tillförlitlighet är utmanande, säger uppdragsledaren Jonatan Lennartsson på Trafikverket till Altinget och fortsätter:

– För vi har både ett högt kapacitetsutnyttjande, vilket är väldigt positivt i grunden att många vill använda anläggningen och att den är efterfrågad. Samtidigt bär vi med oss en underhållsskuld in i detta, som sedan ökar, när också trafikeringen ökar.

Under flera år har myndigheten istället uppgett i budgetunderlagen att den kan acceptera neddragningar, för att medlen inte kan fördelas ut.

Trots extra problem 2023 – inte säkert även 2024

Utmaningarna blev inte färre när myndigheten förra året fick ställa ett antal inplanerade arbeten på grund av problemen med införandet av tågplaneringssystemet MPK.  

Läs också

Men även om problemen ska vara färre i tågplaneringen, vågar inte Jonatan Lennartsson säga att myndigheten nu har ett svar på hur underhållet kan ökas så att de kan leverera mot budgeten ens i år.

– Det som jag vågar svara på nu, är att vi gör en ansträngning kopplat till 2024. Medlen för järnvägsunderhåll har ökat fort de senaste åren och vår förmåga i branschen att omsätta dessa har inte ökat lika fort. Under 2023 har vi känt av detta och det kommer vi känna av även 2024.

Det räcker inte att MPK är mindre stökigt i år?

Foto: Trafikverket
– Här har vi fokuserat på vår förmåga att gå ifrån tilldelad krona till utförda åtgärder. Det finns ju en del hinder på den vägen. Och MPK har ju varit ett sådant hinder. Men det finns många andra som vi också arbetar med, fortsätter Jonatan Lennartsson.

De lösningar som framför allt lyfts fram i rapporten för att öka underhållet är, enligt Jonatan Lennartsson, en ökad digitalisering och samverkan med branschen vid planering och upphandling av åtgärder.

Digital besiktning

I fallet med digitalisering, lyfts exempelvis ett projekt för att få till digitaliserad besiktning – som ska rullas ut från 2025 – fram som möjliggörande för mer effektiv åtgärdsplanering. Därtill görs innovationsupphandlingar för att få till övervakning av statusen på anläggningen, via de fordon som kör på rälsen.

– Digitaliseringen skapar de möjligheterna. Sen ska vi ju stoppa in den där den gör nytta, och där vi vill ta bra beslut. Vi ska inte digitalisera för digitaliseringen skull.

Mer dialog inför upphandlingar

I frågan om samarbete med branschaktörerna, efterfrågas dock än mer innovationsupphandlingar från entreprenörsbranschorganisationen och Byggföretagen.

Det önskemålet hörsammas dock inte direkt av Trafikverket, även om Jonatan Lennartsson känner igen det.

– Jag vet ju att vi har en marknad som efterfrågar godare förutsättningar för innovation. Och det har vi lyft i den här rapporten att vi måste arbeta tillsammans med våra leverantörer, så att de har förutsättningar att till exempel kanske investera i innovativa maskiner, eller liknande. Sen om det nödvändigtvis ska heta innovationsupphandling, alltså som upphandlingsformat. Det kan jag inte tillräckligt mycket om.

Däremot kan ökad samverkan med branschen exempelvis innebära att mer totalavstängningar kan ske på sträckor om det kan ge ett större resultat, vilket öppnats för av exempelvis Tågföretagen.

Flera uppmärksammade fall senaste året

Nyckelordet är i så fall att det finns en dialog med alla de involverade branschaktörerna, fortsätter Jonatan Lennartsson. 

– Vi vill inte ha en plan själva som sedan drabbar kunder och leverantörer. Utan vi vill i så fall arbeta fram den gemensamt.

Under året har bland annat underhållsarbetet av kontaktledningarna på Västra stambanan kritiserats – bland annat för Trafikverkets planeringsmetod i upphandlingen. Föreslås några förändringar för att bemöta den kritiken?

– Det är en del i det här arbetet med en tidigare dialog, som beskrivs inom utvecklingsprojektet kontaktledningsfabriken. Där tittar man på hur ett mer produktivt underhåll sker på sikt, vilket bland annat handlar om att titta på hela produktionsflödet, säger Jonatan Lennartsson, som pekar på att det kan leda till att upphandlingen genomförs på ett annat sätt än idag.

Er process för att rusta upp utdömda spårväxlar har kritiserats. Sker det någon förändring där framåt? 

Blir vi effektivare i genomförandet så stör ju ett genomförande mindre också.

Jonatan Lennartsson
– Det sker ju en ständig utveckling av hur vi prioriterar och vad vi prioriterar. Det vi är ute efter, mycket i den här rapporten är att vi, genom att öka vår effektivitet i genomförandet, på länge sikt också kan få mer åtgärder genomförda, säger Lennartsson och fortsätter:

– Och det gäller ju även i det lilla perspektivet. Blir vi effektivare i genomförandet så stör ju ett genomförande mindre också.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00