Omstöpt utsläppshandel snart i hamn

KLIMAT. Flyget utanför EU ser ut att få fortsatt undantag från att betala för utsläppsrätter. Men kraven ökar på att flygsektorn presenterar en egen lösning. Samtidigt närmar sig lagstiftarna en lösning för hela den fortsatta utsläppshandeln.

I onsdags togs flera steg för att sätta ramarna för den fortsatta utsläppshandeln i EU. Handeln, som omfattar nära hälften av utsläppen i unionen, håller för tillfället nämligen på att förhandlas om i flera parallella processer.

LÄS MER: Press på att göra europeiska utsläpp dyrare

Först tog parlamentet sin position kring hur utsläppshandeln för flygindustrin ska se ut framöver. Med en överväldigande majoritet röstade de dels för att flyget inom EU ska börja betala för 50 procent av utsläppsrätterna år 2021, istället för endast de 15 procent som de i dag måste köpa på auktion.

Dels gav de grön signal till att förlänga det undantag som flyg utanför unionen har haft, vilket gjort att de inte omfattas av utsläppshandeln. Men de skärpte också EU-kommissionens förslag genom att också sätta en begränsning på förlängningen till år 2021. Därigenom ska det sättas högre press på flygsektorn att dra upp detaljerna kring CORSIA-systemet för att dra ner på utsläppen som drogs igång om inom FN-organet ICAO förra året.

Båda besluten välkomnades av miljöorganisationerna Carbon Market Watch och T&E, som dock trycker på att det krävs mer för att få sektorn att följa Parisavtalet.
– Det behövs ett slut på subventionerna, skatteundantagen och generöst statligt stöd, kommenterade Kelsey Perlman vid Carbon Market Watch.
Slutförhandlingar mellan de tre institutionerna (parlamentet, rådet och kommissionen) förväntas att dra igång den 25 september och planeras att avslutas under året.

Frivillig skrotning av utsläppsrätter godkänd

Under onsdagen hölls också förhandlingar om den omfattande reformen av hela utsläppshandeln som förkortas ETS. I samtalen bakom stängda dörrar ska rådet, EU-parlamentet och kommissionen först ha enats kring att fördubbla den takt med vilket överskottet inom utsläppshandeln sugs upp i den så kallade marknadsstabilitetsreserven. Just överskottet är den främsta orsaken till att priset hållits på en så låg nivå vilket har gjort att utsläppshandeln haltat. 

Lagstiftarna ska även ha enats kring att öppna för att länder frivilligt ska kunna skrota utsläppsrätter i de fall där andra nationella åtgärder skapar ett överskott, vilket ytterligare kan bidra till att minska överskottet. Priset på utsläppsrätter steg under torsdagen till följd av uppgifterna.  
Socialdemokraten Jytte Guteland och centerpartisten Fredrick Federley satt med i gårdagens samtal, men vill inte bekräfta uppgifterna om framgångarna kring förhandlingarna. Jytte Guteland säger dock till Altinget att det är en mer konstruktiv stämning i förhandlingarna jämfört med före sommaren.

– Inget är klart förrän allting är klart, men det sänder en viktig signal internationellt om att vi inte drar fötterna efter oss utan ser till att klimatlagstiftningen är på plats.

Nästa trilog är planerad att hållas den 12 oktober. Är ni klara då?
– Det vågar jag inte säga, men innan året är slut tror jag absolut att vi är överens, säger Jytte Guteland. 

Forrige artikel Transportstyrelsen: Nya cykelregler kan hämma cyklandet Transportstyrelsen: Nya cykelregler kan hämma cyklandet Næste artikel Fridolin går vidare med obligatorisk förskoleklass Fridolin går vidare med obligatorisk förskoleklass