Nya rekommendationer för covid-testning av barn

PROVTAGNING. Folkhälsomyndigheten har en ny vägledning för covid-testning av barn från förskoleålder som snart är klar. Enligt Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala, offentliggörs vägledningen denna vecka. Negativa test kan innebära att barn med milda förkylningssymptom får gå till skolan.

Foto: Adam Ihse/TT
Marie Lundahl

Enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer ska barn som har förkylningssymptom stanna hemma och vara helt friska innan de återgår till förskola och skola. Detta innebär i värsta fall att barn missar viktigt skolarbete under månader, inte minst om skolan inte erbjuder distansundervisning.

Nya rekommendationer inom kort

Men enligt ett arbetsdokument som Altinget tagit del av har Folkhälsomyndigheten en ny vägledning gällande provtagning av covid-19 för barn som snart är klar, och som regionerna ska använda.

I dokumentet föreslår myndigheten att barn från och med förskoleklass ska kunna testas, eftersom ”barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför provtas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning”.

Uppsala testar redan

Trots att vägledningen inte är klar har Region Uppsala ändå för drygt en vecka sedan börjat testa barn från 10 år och uppåt för pågående covid-19. Anledningen är att regionen vill arbeta förebyggande och kunna spåra den smitta som eventuellt sprids via barn och unga.

Vi tycker att man ska testa barnen, det är vår uppmaning. Sen kan skolorna komma fram till något annat, vi kan inte tvinga dem till något. Men jag utgår från att våra rekommendationer får genomslag.

Johan Nöjd
Smittskyddsläkare, Region Uppsala

– Vi tror att det är viktigt att testa så mycket som möjligt för att hitta nya fall under hösten. Vi vill vara så tidiga ute som möjligt så att folk inte hinner hamna på sjukhus innan man vet att det är covid-19, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala, till Altinget.

Barn antas smitta

Enligt Nöjd är det belagt att smittan kan spridas via yngre barn, även om bilden av smittspridningen inte är entydig.

– Att barn kan smitta vet vi. Det vanligaste verkar vara att barn blir smittade av vuxna inom familjen. Det skiljer sig från vanlig influensa där det ofta är barnen som driver hela epidemin, säger han.

Varför har era rekommendationer inte kommit tidigare?

– Eftersom det inte var förrän i juni som folk med symptom kunde börja gå och testa sig på vårdcentralerna. Innan dess var det ganska begränsat med testning.

Små barn svåra att testa

Enligt Folkhälsomyndighetens dokument bedöms provtagning redan från förskoleklass och uppåt vara lämpligt. Men Region Uppsala har ändå valt att testa äldre barn, 10 år och uppåt.

Johan Nöjd tycker att det är en rimlig bedömning.

Varför har ni gjort en annan bedömning än Folkhälsomyndigheten?

– Efter diskussioner under sommaren landade vi i att fjärdeklassare är en bra gräns. De är oftast lite mer självgående och kanske har börjat åka buss till skolan själva och liknande.

– Precis som Folkan (Folkhälsomyndigheten, reds. anm.) tror vi att yngre dagisbarn blir svåra att testa på. De kan ha svårt att förstå varför de måste genomlida en obehaglig testning. Dessutom har mindre barn massor av andra förkylningar och chansen att hitta just covid-19 minskar lite.

Kan inte tvinga skolorna

I Folkhälsomyndighetens dokument framgår att alla regioner bör testa barn på samma sätt. Samtidigt ger det kommunala självstyret skolorna rätt att själva bestämma vilka regler som ska gälla för eventuell testning på deras skolor.

Hur resonerar Region Uppsala kring det?

– Vi tycker att man ska testa barnen, det är vår uppmaning. Sen kan skolorna komma fram till något annat, vi kan inte tvinga dem till något. Men jag utgår från att våra rekommendationer får genomslag.

Smittspårning påbörjas

Vid positivt provsvar gäller smittskyddslagen och barnen ska stanna hemma tills de är friska. Regionens smittsspårare söker kontakt och föräldrar får instruktioner om hur man de ska bete sig.

Vid negativt provsvar kan barnen kan återgå till skolan som efter en vanlig förkylning.

– Är man på bättringsvägen och inte har någon feber och obetydliga symptom tycker vi att man kan få gå tillbaka. Det är så som Folkan har resonerat också, säger Johan Nöjd.

Skolorna vill ha stöd

Enligt Nöjd har man velat hålla sjuka barn hemma eftersom de inte testats och att man inte vetat om de var negativa. Att barn med mindre symptom får gå till skolan ändå är nytt för skolorna.

– Skolorna lutar sig mycket mot Folkhälsomyndighetens dokument. Jag vet att det finns en önskan om att vägledningen nu ska publiceras så att skolorna kan hänvisa till formella bestämmelser.

Kommer i veckan

När Altinget under måndagen frågade Folkhälsomyndigheten när vägledningen kommer ville de inte ge några besked, och hänvisade till att vägledningen inte var klar.

Men enligt Nöjd har Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten sagt att den nya vägledningen ska komma under denna vecka.

– Vägledningen är i pipeline, men man vet aldrig. Det vet de nästan inte själva på Folkan heller. Det är lite från dag till dag, säger han.

I dag tisdag ska Folkhälsomyndigheten presentera sitt regeringsuppdrag med höstens strategier för smittskydd och smittspårning. Eventuellt kommer även vägledningen för skolan att presenteras.

 

UPPDATERING. 

Sedan denna artikel skrevs har Folkhälsomyndigheten lagt ut ett pressmeddelande som bekräftar innehållet i denna artikel. Även själva vägledningen är publicerad av myndigheten och finns nu att läsa här.  


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00