Nu ska barn testas för covid-19

PROVTAGNING. Folkhälsomyndighetens nya vägledning för covid-testning av barn från förskoleålder är klar. Enligt Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala, innebär ett negativt test att förkylda barn kan gå till skolan med milda symptom.

Foto: Adam Ihse / TT
Marie Lundahl

Folkhälsomyndigheten har en ny vägledning för testning av barn och unga för covid-19. Myndigheten rekommenderar att barn från förskoleklass och uppåt testas om de har symptom på eventuell covid-19. Detta innebär att barn som testas negativt snabbare kan återgå till skolan.

Barn antas smitta

Som Altinget rapporterade redan igår föreslår myndigheten i sin vägledning att barn från och med förskoleklass ska kunna testas, eftersom ”barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning”.

Enligt smittskyddsläkare Johan Nöjd, Region Uppsala, är det belagt att smittan kan spridas via yngre barn, även om bilden av smittspridningen inte är entydig.

– Att barn kan smitta vet vi. Det vanligaste verkar vara att barn blir smittade av vuxna inom familjen. Det skiljer sig från vanlig influensa där det ofta är barnen som driver hela epidemin, säger han till Altinget.

Uppsala testade självständigt

Vi tycker att man ska testa barnen, det är vår uppmaning. Sen kan skolorna komma fram till något annat, vi kan inte tvinga dem till något. Men jag utgår från att våra rekommendationer får genomslag.

Johan Nöjd
Smittskyddsläkare, Region Uppsala

Region Uppsala tog ett självständigt beslut och började testa skolbarn redan för ett par veckor sedan, trots att Folkhälsomyndighetens vägledning inte var klar.

– Vi tror att det är viktigt att testa så mycket som möjligt för att hitta nya fall under hösten. Vi ville vara så tidigt ute som möjligt så att folk inte hinner hamna på sjukhus innan man vet att det är covid-19, säger Johan Nöjd.

Varför påbörjade ni provtagning av barn nu, och inte tidigare under sommaren?

– Eftersom det inte var förrän i juni som folk med symptom kunde börja gå och testa sig på vårdcentralerna. Innan dess var det ganska begränsat med testning.

Små barn svåra att testa

Enligt Folkhälsomyndighetens dokument bedöms provtagning redan från förskoleklass och uppåt vara lämpligt. Men Region Uppsala går emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och väljer att testa äldre barn från 10 år och uppåt.

Johan Nöjd tycker att det är en rimlig bedömning.

Varför har ni gjort en annan bedömning än Folkhälsomyndigheten?

– Efter diskussioner under sommaren landade vi i att fjärdeklassare är en bra gräns. De är oftast lite mer självgående och kanske har börjat åka buss till skolan själva och liknande.

– Precis som Folkan (Folkhälsomyndigheten, reds. anm.) tror vi att yngre dagisbarn blir svåra att testa på. De kan ha svårt att förstå varför de måste genomlida en obehaglig testning. Dessutom har mindre barn massor av andra förkylningar och chansen att hitta just covid-19 minskar lite.

Kan inte tvinga skolorna

I Folkhälsomyndighetens dokument framgår att alla regioner bör testa barn på samma sätt. Samtidigt ger det kommunala självstyret skolorna rätt att själva bestämma vilka regler som ska gälla för eventuell testning på deras skolor.

Hur resonerar Region Uppsala kring det?

– Vi tycker att man ska testa barnen, det är vår uppmaning. Sen kan skolorna komma fram till något annat, vi kan inte tvinga dem till något. Men jag utgår från att våra rekommendationer får genomslag.

Smittspårning påbörjas

Vid positivt provsvar gäller smittskyddslagen och barnen ska stanna hemma tills de är friska. Regionens smittsspårare söker kontakt och föräldrar får instruktioner om hur man de ska bete sig.

Vid negativt provsvar kan barnen kan återgå till skolan som efter en vanlig förkylning.

– Är man på bättringsvägen och inte har någon feber och obetydliga symptom tycker vi att man kan få gå tillbaka. Det är så som Folkan har resonerat också, säger Johan Nöjd.

Skolorna vill ha stöd

Enligt Nöjd har man velat hålla sjuka barn hemma eftersom de inte testats och att man inte vetat om de var negativa. Att barn med mindre symptom får gå till skolan ändå är nytt för skolorna.

– Skolorna lutar sig mycket mot Folkhälsomyndighetens dokument. Jag vet att det finns en önskan om att vägledningen nu ska publiceras så att skolorna kan hänvisa till formella bestämmelser.

Kommer i veckan

I ett pressmeddelande säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten:

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Dokumentation

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS NYA VÄGLEDNING FINNS ATT LÄSA HÄR.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00