Nya regler för partipengar

FINANSIERING. Regeringen har tagit beslut om en proposition som ökar insynen i partiers finansiering. Partier och ledamöter blir redovisningsskyldiga och anonyma bidrag förbjuds.

Regeringen har lagt ett förslag om en ny lagstiftning kring insyn i hur partier redovisar sina pengar. Lagen är tänkt att ersätta den nuvarande lagen från 2014. Den nya lagen är tänkt att trädda i kraft den 1 april 2018.

Förslagen i regerings proposition tar avstamp i betänkandet "Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk" (SOU 2016:74). Regeringen är i princip enig med kommitténs förslag. Kommittén föreslog att lagändringarna skulle införas den 1 januari. Regeringen vill se ändringarna tre månader senare.

Regional- och lokal nivå

Den nya insynslagen inkluderar att partier på regional och lokal nivå samt sidoorganisationer till partier måste redovisa sina intäkter. Den avser också ideella föreningar inom ett parti samt ledamöter och ersättare på samtliga nivåer. Den nya lagen gäller också för partier som deltar i val till landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige.

Läs också: Partierna går mot val med pressade finanser

Anonyma bidrag

Anonyma bidrag kommer bara att tillåtas till ett värde om 0,05 prisbasbelopp (2 275 kronor för år 2018). Dessa regler gäller för partier som deltar eller har deltagit i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet samt dessa partiers sidoorganisationer. Reglerna kring anonyma bidrag gäller också för ledamöter och ersättare till dessa partier.

Regeringen vill också se mer transparens kring partiernas finansiering gentemot allmänheten. Därför ska landsting och kommuner publicera information och offentliggöra uppgifter om partistöd som betalas ut.

Enig kommitté

Den parlamentariska kommittén bakom betänkandet var enig.

– Regelsystemet blir rätt ihåligt om det inte gäller på alla nivåer, det blir lätt att kringgå det, sade Marianne Eliason i november 2016, i samband med att hon överlämnade betänkandet till regeringen.

– Korruption är på många sätt en cancer, farsot som vi ska underminera, sade justitieminister Morgan Johansson (S), vid samma tillfälle.

Läs också: Finmaskigare redovisning av partifinansieringen

 

Forrige artikel Fridolin nöjd med institutet Fridolin nöjd med institutet Næste artikel Quiz: november Quiz: november