Nu ska hela folkbildningspolitiken utredas – ”Klart att jag kan känna en viss oro”

Utbildningsminister Anna Ekström planerar att tillsätta en utredning för hela folkbildningspolitiken före sommaren. Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner medger att hon är något oroad för om självförvaltningsmodellen överlever i längden. 

Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet, säger att hon kan känna en viss oro när det gäller den så kallade självförvaltningsmodellen. 
Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet, säger att hon kan känna en viss oro när det gäller den så kallade självförvaltningsmodellen. Foto: Studio Emma Svensson
Anders Gustafsson

Maria Graner deltog vid Folkbildningsforum, där utbildningsminister Anna Ekström (S) informerade om planerna på en ny folkbildningsutredning. Ekström sade då att det kommer att handla om allt från syften och kvalitetsindikatorer till styrning och förvaltningsmodell.

– Hon pekade på att statsbidragen ska användas för sitt ändamål, att man är oroade över att det har förekommit fel. Hon lyfte också att ”vi som värnar folkbildningen” vill tillsätta en utredning för att utveckla folkbildningspolitiken, säger Maria Graner till Altinget.

Stramat åt

De senaste åren har framför allt studieförbunden hamnat i hetluften efter att oegentligheter och rent fusk avslöjades, främst i Järvaområdet. Efter det har Folkbildningsrådet stramat åt sin kontroll med flera åtgärder, som de redovisade för regeringen för en dryg månad sedan. 

Riksrevisionen har en pågående granskning med namnet ”Kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden”. Den inleddes i juni 2021 och skulle ha varit klar i mars i år. Men nytt preliminärt publiceringsdatum är nu den 15 september, bekräftar Riksrevisionen för Altinget.

– Vi vet såklart inte vad Riksrevisionen kommer att landa i för slutsatser, men de kommer sannolikt att peka på ett antal utmaningar kring styrningen och hanteringen av statsbidragen. Anna Ekström hänvisade förresten inte specifikt till Riksrevisionen, men den här utredningen tillsätts väl delvis för att ta om hand om det som kan komma från dem, säger Maria Graner.

Delegerar myndighetsuppgifter

En nyckelfråga kan komma att bli den så kallade självförvaltningsmodellen. Att fördela bidrag är i de flesta fall en uppgift för myndigheterna, men i några fall delegerar staten bidragsgivningen.

Den ordningen gäller till exempel för Folkbildningsrådet, Svenska filminstitutet, Riksidrottsförbundet och Svenskt friluftsliv. Så medan staten då sätter upp syftet för bidragen beslutar de nämnda aktörerna själva om verksamheternas mål.

Är ni oroliga för att självförvaltningsmodellen inte ska överleva?

– Det är tydligt att styrningsfrågorna ligger i utredningen, och där ingår självförvaltningsmodellen. Vi ser stora fördelar med den och det är klart att jag kan känna en viss oro. Sedan har folkbildningen fungerat med alla möjliga typer av styrning och man kommer att hitta en bra modell för det också alldeles oavsett. Men vi värnar självförvaltningsmodellen, säger Maria Graner.

Tio år sedan senast

Det är tio år sedan den senaste statliga utredningen blev klar. ”Folkbildningens samhällsvärden” (SOU 2012:72). Utredare då var Erik Amnå. En av hans slutsatser var att de tidigare utredningarna inte i tillräcklig utsträckning hade uppmärksammat om folkbildningen verkligen uppfyllde sitt syfte.

Den ledde till propositionen ”Allas kunskap – allas bildning”. Riksdagen gick på propositionens förslag och bestämde bland annat att statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen. Statskontoret fick i uppdrag att göra en första samlad utvärdering, och den överlämnades 2018.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops arnö.
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

Maria Graner

Tidigare generalsekreterare Folkbildningsrådet
Pol. mag. (Uppsala uni., 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00