Debatt

Nomineringen av statssekreteraren är anmärkningsvärd

Miljödepartementets statssekreterare Anders Grönvall har nominerats till ett prestigefullt pris av branschföreningen VA-fakta. Det är en klar indikator på vem som gynnas av regeringens förslag, skriver VA-i-tiden och Villaägarnas riksförbund.

För politikens trovärdighet gentemot samtliga parter i det fortsatta samtalet vore det mest klädsamt för statssekreterare Anders Grönvall att tacka nej till priset, skriver debattörerna. 
För politikens trovärdighet gentemot samtliga parter i det fortsatta samtalet vore det mest klädsamt för statssekreterare Anders Grönvall att tacka nej till priset, skriver debattörerna. Foto: Janerik Henriksson/TT, Kristian Pohl/Regeringskansliet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lagom till den internationella vattendagen den 23 mars nominerar branschföreningen VA-fakta statssekreterare Anders Grönvall till det prestigefyllda VA-priset. Detta för förslaget ”Hållbara vattentjänster”, som ekonomiskt kommer att gynna föreningens medlemmar Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-fabrikanternas råd som tillsammans representerar fler än 4 000 företag.

Läs också

"Miljoninkomster för all framtid"

Anders Grönvalls utredning Vägar till hållbara vattentjänster vill genom tvingande lagstiftning garantera dessa företag ökad sysselsättning och miljoninkomster för all framtid. Pengar som skall betalas av alla fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp. Dessa obligatoriska avloppsdeklarationer för uppskattningsvis 700 000 fastigheter i Sverige vart sjunde år uppskattas till en kostnad för fastighetsägare på mellan 5 000-7 000 kr.

De 700 000 fastighetsägare som direkt påverkas har inga priser att dela ut.

Grönvalls förslag läggs trots att detta tillsynsansvar redan i dag åvilar kommunerna, vilket alla fastighetsägare betalar i kommunalskatt. Det införs alltså en dubbelbeskattning.

De 700 000 fastighetsägare som direkt påverkas av detta har inga priser att dela ut. I stället är det nya pålagor med kontroller och påföljande fakturor som blir konsekvensen för dem.

Indikator på vem som gynnas

Den lagrådsremiss som nu skickats ut från regeringen glädjer den bransch varifrån fakturorna ska utgå till den grad att de nominerar dess författare till ett pris. Det sticker i ögonen och är en klar indikator på vem det är som gynnas av regeringens förslag.

Man kan kanske ha olika ingångar i vattentjänstfrågorna. VA-fakta har andra utgångspunkter och motiv än vi som företräder fastighetsägarnas intresse.

För politikens trovärdighet gentemot samtliga parter i det fortsatta samtalet vore det mest klädsamt för Anders Grönvall att tacka nej till priset och återvända till beredningen av ett förslag som i stället säkrar att vattentjänsterna i landet kan betjäna dess användare under proportionerliga och rimliga villkor.

Nämnda personer

Anders Grönvall

Konsult, konsultbyrån 2050
Journalist (Journalisthögskolan i Göteborg 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00