SOU: Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vägar till hållbara vattentjänster" till miljö- och energidepartementet.

Utredningen om hållbara vattentjänster har överlämnat sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login