Nedskärningar på flera lärosäten – besvikelse efter uteblivna satsningar 

Regeringen går vidare med omställningsstudiestödet, men gör inga satsningar i budgeten för att lärosätena ska kunna tillgodose det efterfrågade utbildningsutbudet eller tillhandahålla platser. Tvärt om drar man ner på anslagen för utbildning för flera lärosäten.

Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Rebecka Prahl

Höjningen av räntan på studiestödet är tänkt att finansiera det nya omställningsstudiestödet, som låter yrkesverksamma ställa om och kompetensutveckla sig mitt i livet. Men trots räntehöjningen syns inga satsningar på utbildningar för ändamålet i budgeten. 

Tvärtom drar regeringen i stället ner på utbildningsanslagen för tolv lärosäten. Bland dessa finns Lunds universitet, KTH, Uppsala universitet och Blekinge tekniska högskola. Övriga lärosäten får dock något ökade anslag, där Malmö universitet får högst ökning med 8 miljoner.

 

Lunds universitet uppger att minskningen beror på tidsbegränsade satsningar som gjordes under coronapandemin, som nu fasas ut. ”Inget dramatiskt således – utan en återgång till hur det var innan pandemin”, skriver pressansvarig Anna Johansson vid universitetet, till Altinget.

Uppsala universitet hoppas på bättre besked i den kommande forskningspropositionen. 

”Det är en stram budget, med andra frågor än forskning och högre utbildning i fokus. Den innebär ingen större förändring för vår verksamhet, vilket vi inte heller förväntat oss denna höst. Vi får avvakta och se vad som kommer med forskningspropositionen längre fram”, säger Uppsala universitets prorektor Coco Norén till Altinget.  

Unionen, Akademikerförbundet SSR och Sveriges ingenjörer med flera ser en risk att de som sökt omställningsstudiestödet nu kommer konkurrera ut de som ännu inte kommit in i yrkeslivet eftersom inga nya platser tillförs. Det krävs därför att lärosätena anpassar utbudet.