Debatt

MP-ledamot: De blåbrunas agerande i folkbildningsfrågor är upprörande

Tusentals människor möts varje dag i studiecirklar, studieförbund och folkhögskolor. Dessa forum är särskilt viktiga för personer med funktionsvariation, nyanlända och de som har hoppat av skolan. Men det verkar de blåbruna inte bry sig om. Utvecklingen vi ser på kommunal nivå oroar oss, skriver Mats Berglund (MP).

Utvecklingen i många kommuner med blåbrunt styre är mycket oroande, skriver debattören. 
Utvecklingen i många kommuner med blåbrunt styre är mycket oroande, skriver debattören. Foto: Henrik Montgomery/TT
Mats Berglund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I flera kommuner där de blåbruna styr har stödet till folkbildningen antingen helt tagits bort eller minskat kraftigt. Hässleholm, Trelleborg och Sölvesborg är aktuella exempel.

När medlen stryps och misstron mot folkbildningen får fäste bland lokalt styrande politiker åsidosätts det kommunala ansvaret för demokratin. Det vi ser hända i många kommuner är därför ett hårt slag mot demokratin, kulturlivet och mångfalden.

Därför behövs folkbildning

Folkbildningen är tätt sammankopplad med demokratins framväxt och de demokratiska grundidéerna om yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet. Folkbildningen är därmed en starkt bidragande orsak till att Sverige ligger i topp i exempelvis V-Dem-institutets vid Göteborgs universitets mätningar över världens mest demokratiska länder. Kopplingen mellan en stark folkbildning och en stark demokrati blir desto mer uppenbar om vi tittar på själva syftena med folkbildningen som riksdagen har beslutat.

Eftersom de blåbruna hela tiden pratar om att integrationen i Sverige är misslyckad, är det märkligt att de vill försämra den genom att studieförbund och folkhögskolor tvingas stänga. 

Samtliga fyra punkterna berör just demokrati ur olika aspekter:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Möjliggöra för en mångfald av människor att delta i samhället och att påverka sin livssituation. 
  • Höja bildningsnivån i samhället och på så sätt att utjämna kunskapsklyftor.
  • Bredda intresset för kultur, och öka delaktigheten i kulturlivet.

Att inte satsa på folkbildningen är därför en missad chans att satsa på demokratin. Utvecklingen i många kommuner med blåbrunt styre är därför mycket oroande, men inte fullt lika förvånande. Vi har i ett tidigare sammanhang skrivit om hur SD är ett hot mot demokratin. Men det är ett pris som M och KD är beredda att ta, så länge ett samarbete med SD tar dem mot makten. Det såg vi senast på nationell nivå alldeles nyligen, med deras gemensamma budgetförslag.

Nationellt initiativ krävs

För att värna studieförbunden och folkhögskolorna över hela landet, krävs det nu ett nationellt initiativ. Alla vuxna människor i Sverige ska ha fortsatt god tillgång till folkbildning och andra demokratiska institutioner.

Om vi inte agerar nationellt nu, riskerar vi att bli av med något som vi har värnat i 150 år och som har utvecklats med tiden. Från början var folkbildningen tänkt som ett bildningslyft för bönderna på landsbygden, medan den i dag är särskilt viktig för de som möter hinder eller svårigheter i andra utbildningssystem. Det kan vara personer med funktionsvariation eller oavslutade studier i grundskolan eller gymnasiet, men även nyanlända som genom studieförbund och folkhögskolor ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för fortsatta studier eller arbete.

Försämra inte integrationen

För nyanlända är folkbildningen även en viktig del i integrationen, där du tillsammans med andra tillåts växa i samhället eller utforska den svenska demokratiska modellen med civilsamhället som grund. Eftersom de blåbruna hela tiden pratar om att integrationen i Sverige är misslyckad, är det märkligt att de vill försämra den genom att studieförbund och folkhögskolor tvingas stänga. Det slår undan fötterna för många nyanlända som vill lära sig, och som vill vara en del av vår demokrati och kultur.

Att slå ned på folkbildningen skapar enbart ett splittrat samhälle och förstör en fantastisk gemenskap som många runtom i hela landet behöver. Miljöpartiet kan inte acceptera ett sådant öde.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024