Debatt

MP: Låt inte Sverigedemokraterna montera ner demokratin

För att det inte ska gå så långt att demokratin hotas på allvar, är det viktigt att den ständigt försvaras. Det hänger ihop med synen på kultur, skriver Miljöpartiets Pernilla Stålhammar och Camilla Hansén.

Demokrati är ingenting man kan ta för givet, skriver debattörerna.
Demokrati är ingenting man kan ta för givet, skriver debattörerna.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Camilla Hansén
Pernilla Stålhammar
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges demokrati är stark. Men demokrati är ingenting man kan ta för givet, utan något man måste arbeta för och värna var dag. Det kanske låter osannolikt och skrämmande, men utvecklingen i vår omvärld visar att vi måste värna våra rättigheter, även i Sverige. Det gör vi genom att vara uppmärksamma på de varningssignaler som finns, vara redo att stå fast vid våra demokratiska principer – och genom att satsa på kulturen.

Så nedmonteras demokratin

Demokratiska krafter utmanas och undermineras på flera platser runtom i världen, inte minst i vårt närområde. Belarus, Ryssland, Polen och Ungern är aktuella exempel.

Vägen mot nedmonteringen av en demokrati kan delas upp i tre steg:

  1. Först ger man sig på det civila samhället. Det kan handla om indragna bidrag och begränsande lagstiftning. Ofta ger man sig på organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter – exempelvis kvinnors och barns rättigheter.
  2. I nästa steg ger man sig på kulturskapare, journalister och akademiker. De utsätts för hot, hat och påtryckningar, fängslas eller till och med torteras och mördas. Här vill man ta makten över ordet och i förlängningen även makten över tanken.
  3. Det tredje steget är den formella nedmonteringen av systemet. Då har det gått mycket långt.

För att det inte ska gå så pass långt att demokratin hotas på allvar, är det viktigt att den ständigt försvaras – vilket hänger ihop med synen på kultur.

Snäv definition av Sverige

Vi tar det steg för steg:

På det första steget i nedmonteringen av en demokrati begränsas civilsamhället och medborgare genom politiskt styrda beslut. Medborgare i kommuner där Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna styr har sett detta på nära håll, till exempel i Hörby och Sölvesborgs kommun där prideflaggan inte längre får hissas. Ord som ”objektivitet” används för att försvara agerandet, men i praktiken handlar det om att politiker begränsar och förhindrar uttryck som inte passar in i deras mallar. SD har även uttryckt att böcker på andra språk än de nordiska kan begränsas på biblioteken.

Hur ska medborgare på allvar känna sig trygga och fria att engagera sig i civilsamhället när de styrande i kommunfullmäktige agerar på det sättet?

Ytterligare ett exempel är SD:s syn på ett mångkulturellt Sverige där de gång på gång har upprepat att mångkultur leder till splittring. Det som splittrar vårt samhälle är snarare konservativa politiker som exkluderar medborgare genom att skicka tydliga signaler om vilka som får vara med i deras snäva definition av Sverige. Hur ska medborgare på allvar känna sig trygga och fria att engagera sig i civilsamhället när de styrande i kommunfullmäktige agerar på det sättet?

Mycket oroande förslag

På det andra steget ser vi också utmaningar. Konsten och kulturen ska finnas där i sin egen kraft. Den kanske provocerar, tänker utanför boxen och ifrågasätter – och det ska den kunna göra. Den ska vara oberoende snarare än att utsättas för påtryckningar eller uppmaningar från makthavare. Vidare är starka, oberoende och granskande medier en av grunderna för en demokrati.

Därför är SD:s förslag om ett vetenskapsråd som ska granska journalister i syfte att straffa dem och i förlängningen kunna tysta dem mycket oroande. Vissa partier, bland andra Moderaterna, vill även avveckla Utbildningsradion, vilket i praktiken innebär mindre pengar till kunskap och bildning. Det menar vi i Miljöpartiet är fel väg att gå.

MP satsar mer än någonsin

Vi som försvarar demokratin har ett gemensamt ansvar att värna den. Såväl i Sverige som i vår omvärld. Därför satsar Miljöpartiet på kulturen – nu mer än någonsin tidigare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00