Ministerbesked: Ingen sänkning av anslagen till folkbildning i budgeten

Efter att Tidöavtalet presenterades har flera folkbildningsaktörer trott att regeringen omgående ska sjösätta kraftiga reformer. ”Jag kan redan nu säga att det inte blir några sänkta anslag för folkbildningen i den här budgeten”, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Foto: Christine Olsson/TT
Anders Gustafsson

Det var ett stycke i Tidöavtalet som fick många, inte minst inom studieförbunden, att undra. Under rubriken ”Översyn av folkbildningsrådet” stod det:

”Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om av en myndighet medelstilldelningen ska hanteras i stället för av Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras.”

I sin portfölj har utbildningsminister Mats Persson bland annat ansvar för folkbildningsfrågorna.

Ni tänker med andra ord föregå Christer Nylanders utredning. Med vilka åtgärder?

– Det är en komplettering. Vi behöver komma åt det omfattande fusket som Riksrevisionen pekade ut i sin rapport. Det handlar om att värna skattebetalarnas pengar. Men vi ska inte föregripa utan komplettera utredningen, säger Mats Persson till Altinget.

Vad är det kompletteringen består i?

– Jag vill inte föregripa det, för departementet jobbar med frågan. Vi kommer att analysera vad som eventuellt behöver göras. Även i utredningsdirektivet till Christer Nylander står det att han ska titta på om den nuvarande modellen behöver förändras.

Men kommer det något om detta i budgeten?

– Nej.