Ministerbesked: Ingen sänkning av anslagen till folkbildning i budgeten

Efter att Tidöavtalet presenterades har flera folkbildningsaktörer trott att regeringen omgående ska sjösätta kraftiga reformer. ”Jag kan redan nu säga att det inte blir några sänkta anslag för folkbildningen i den här budgeten”, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Foto: Christine Olsson/TT
Anders Gustafsson

Det var ett stycke i Tidöavtalet som fick många, inte minst inom studieförbunden, att undra. Under rubriken ”Översyn av folkbildningsrådet” stod det:

”Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om av en myndighet medelstilldelningen ska hanteras i stället för av Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras.”

I sin portfölj har utbildningsminister Mats Persson bland annat ansvar för folkbildningsfrågorna.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00