Magdalena Andersson får kritik av sitt eget råd

EKONOMI. Finanspolitiska rådet, som ska utvärdera och komma med råd om regeringens finanspolitik, har reagerat mot finansminister Magdalena Anderssons (S) uttalanden om Sveriges statsfinanser.

På en pressträff i måndags kritiserade Andersson den förra regeringens politik. Hon menade att ladorna var tomma och att Sverige var i ett statsfinansiellt mycket bekymmersamt läge: Finansministern varnar för stora underskott.

Men ekonomerna på Finanspolitiska rådet håller inte med om den beskrivningen.  ”Sverige och omvärlden har gått igenom en utdragen lågkonjunktur och den tidigare regeringen har fört en expansiv finanspolitik som gett underskott i de offentliga finanserna. Rådet anser att finanspolitiken under krisen i huvudsak har varit välbalanserad”, skriver rådet i ett pressmeddelande.

Finanspolitiska rådet menar att trots en expansiv finanspolitik har den offentliga skuldkvoten varit stabil under lågkonjunkturen. Därför menar rådet att nuvarande underskott inte innebär något hot mot de offentliga finanserna.

Däremot kritiserar rådet den nya regeringen för att den väljer att återvända till överskottsmålet först efter denna mandatperiod. ”Det är inte stabiliseringspolitiskt motiverat att skjuta återgången till en procents överskott framåt i tiden”, skriver Finanspolitiska rådet.  

Forrige artikel Regeringen överväger lägre straff för tjänstvillig skurk Næste artikel Sverige inför rätta om spelmarknaden