Finansministern varnar för stora underskott

EKONOMI. Det finansiella sparandet blir i år minus 87 miljarder. Det är Alliansen som bär skulden till hålen i statsfinanserna, enligt finansministern.

– Det är de sämsta siffrorna sedan budgetsaneringen, sade finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff där hon gick igenom regeringens syn på det ekonomiska läget inför den kommande budgeten. (Budgetsaneringen inleddes av den socialdemokratiska regeringen i mitten av 1990-talet efter de svåra krisåren med skenande statsskuld.)

Underskottet motsvarar 2,2 procent av BNP. Finansministern tror att saldot fortsätter att vara negativt under de kommande två åren. Först år 2017 blir det balans.

Utsikterna för de offentliga finanserna är betydligt sämre nu än de som den förra regeringen redovisade i våras. Detsamma gäller för tillväxten.

– I Sverige är det en rejäl nedrevidering. För 2014 är det med 0,6 procentenheter, till 2,1 procent, sade Andersson.

Hennes bild av ekonomin var överlag dyster. Hon menar att den borgerliga regeringen genomförde ofinansierade skattesänkningar år efter år. Detta har lett till att underskottet i de offentliga finanserna har vuxit.

Magdalena Andersson sade att det inte är första gången en borgerlig regering lämnar stora minustal i statens sparande. Det har varit samma visa vid de tidigare tillfällena som de borgerliga partierna suttit vid makten.  

– Av tre gånger det hänt i modern tid har de alla gånger lämnat efter sig stora hål i de offentliga finanserna.

Finansministern menar att det under krisåren med den senaste borgerliga regeringen behövdes en aktiv stabiliseringspolitik. Men dessa åtgärder skulle ha varit temporära.

– Problemet är att expansionen skedde med permanenta skattesänkningar.

Nu är läget ett annat, lovade hon.

– Vi kan inte fortsätta med ofinansierade reformer. Alla reformer ska finansieras fullt ut.

På det viset tror hon att Sveriges offentliga finanser långsamt kan föras tillbaka mot överskottsmålet, även om det inte sker under denna mandatperiod.

Oppositionen tycker att Magdalena Andersson ger en felaktig bild av svensk ekonomi.

– När finansminister Magdalena Andersson påstår att ladorna är tomma ger hon inte en riktig beskrivning av svensk ekonomi. Verkligheten är att den rödgröna regeringen tar över en ekonomi som i jämförelse med andra länder är ett dukat bord. Den svenska statsskulden har fallit under Alliansregeringen, sysselsättningen har ökat med 300 000 personer och vi har jämfört med andra länder betydligt lägre budgetunderskott och högre ekonomisk tillväxt, säger Folkpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Erik Ullenhag. 

 

Forrige artikel Många arbetslösa går miste om höjd a-kassa Många arbetslösa går miste om höjd a-kassa Næste artikel EU-kommissionen varnar Sverige för ränteavdrag EU-kommissionen varnar Sverige för ränteavdrag