Debatt

M och KD: "Januaripartiernas förslag räddar inte långtidssjuka i covid-19"

DEBATT. Januaripartiernas överenskommelse lär inte räcka för att hindra att långtidssjuka i covid-19 utförsäkras. Vi vädjar till regeringen att ta sitt ansvar och införa ett omedelbart och tillfälligt undantag för denna grupp, skriver KD och M.

Med gällande regelverk är möjligheten till undantag för gruppen långtidssjuka i covid-19 små, skriver debattörerna.
Med gällande regelverk är möjligheten till undantag för gruppen långtidssjuka i covid-19 små, skriver debattörerna.Foto: Isabell HöjmanTT
Hans Eklind
Maria Malmer Stenergard
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den senaste tiden har präglats av nedslående berättelser om hur personer som med risk för sin egen hälsa i tjänst bekämpat covid-19, smittats och sedan blivit utförsäkrade. Den så kallade midnattsöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna förmår inte hjälpa dessa personer. Kristdemokraterna och Moderaterna har lagt ett förslag som syftar till att omedelbart komma till rätta med denna ovärdiga situation. Med undantag för Sverigedemokraterna fick vi tyvärr kalla handen av övriga partier.

Sjukförsäkringen har stor betydelse för såväl människors trygghet som människors beteende och drivkrafter för arbete. För oss är utgångspunkten att den ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom, och samtidigt bidra till stöd för att återkomma i arbete. På så sätt tar vi till vara på både mänskliga och samhälleliga resurser.

Sjukförsäkringens principer satta ur spel

Sjukförsäkringens tidsgränser fungerar som avstämningspunkter och har historiskt bidragit till en sjukskrivningsprocess som präglats av aktivitet, tidigare insatser för rehabilitering och en kontinuerlig kontakt med Försäkringskassan. Det ökade individuella stödet har lett till att fler kan återgå till sitt tidigare arbete och färre bir fast i långa sjukskrivningar med hopplöshet som följdverkning.

Den senaste tiden har vi sett hur dessa principer helt satts ur spel. Alla har kunnat läsa om personer som smittats av covid-19, blivit långtidssjuka i sviterna av pandemin och senare blivit utförsäkrade.

Vi vädjar till regeringen att ta sitt ansvar. Bortse från att initiativet kommer från oss, och säkerställ att långtidssjuka i covid-19 inte blir utförsäkrade.

Hans Eklind (KD)
Hans Eklind (KD) Foto: Sveriges riksdag

Det har dessutom kommit till vår kännedom att den så viktiga rehabiliteringsprocessen många gånger inte har påbörjats för dem med covid-19. Det finns flera anledningar till det. Dels att symptomen inte försvinner och att symptomen många gånger är diffusa vilket försvårar sjukvårdens medicinska bedömning. Dels har hälso- och sjukvården varit mycket ansträngd under en längre tid. Men, budskapet från hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan är därtill att man saknar de kunskaper som krävs för att veta vilka rehabiliteringsinsatser som ska sättas in.

Överenskommelsen räcker inte

Överenskommelsen som regeringen gjorde vid midnatt natten mellan onsdagen och torsdagen hjälper inte personer som utförsäkras i covid-19. För att omfattas av kommande lagändring måste patienten bevisa att utsikterna är goda för återgång i arbete inom 365 dagar.

Maria Malmer Stenergard (M)
Maria Malmer Stenergard (M) Foto: Fredrik Wennerlund

Givet det skrala kunskapsläget om covid-19 är detta i princip omöjligt för dem som drabbats av viruset. Sjukdomen är alldeles för ny och experterna uppger att de inte vet tillräckligt om vare sig viruset eller om återhämtningen för att kunna ge en prognos. Budskapet från Försäkringskassan är också tydligt, med gällande regelverk är möjligheten till undantag för gruppen långtidssjuka i covid-19 små.

Regeringen måste ta ansvar

Därför agerade Kristdemokraterna och Moderaterna genom ett utskottsinitiativ med syftet att få till ett omedelbart och tillfälligt, undantag från tidsgränsen vid dag 180 för de som är långtidssjuka i sviterna i covid-19. På så sätt kan vi säkra upp att hjältar som i tjänst för allmänheten smittats av pandemin inte lämnas ensamma när de som mest behöver det.

Vårt initiativ behandlades av socialförsäkringsutskottet på tisdagen och övriga partier, med undantag för Sverigedemokraterna, valde att inte stödja vårt förslag vilket är en enorm förlust för de drabbade. Den akuta situationen där långtidssjuka i covid-19 utförsäkras tillåts därmed pågå.

Vi vädjar till regeringen att ta sitt ansvar. Bortse från att initiativet kommer från oss, och säkerställ att långtidssjuka i covid-19 inte blir utförsäkrade.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00