Debatt

LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning

SLUTREPLIK. KD:s förslag att förenkla steget till att bli lärare är utmärkt. Däremot är partiets krav att öka antal undervisningstimmar i idrott oroande, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

<div>Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.</div>
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.
Foto: Lärarnas riksförbund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Åsa Fahlén
Ordförande, Lärarnas riksförbund
 

Det är mycket glädjande att riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD), som nyligen deltagit i Lärarnas riksförbund initiativ om att under en arbetsdag följa en lärare, har insikten om de olika villkoren som finns i svensk skola. Det har också lett henne till det insiktsfulla ställningstagandet att det behövs en övergripande statlig finansiering av svensk skola.

Därutöver pekar Gudrun Brunegård på tre huvudspår för att på allvar ta tag i lärarbristen. Det handlar för det första om att ta vara på befintliga lärare, bland annat genom att frigöra mer tid för lärare till att undervisa genom att befria lärare från administration. Det är helt i enlighet med lärarkårens krav.

Andrum

Men det finns all anledning att påpeka att det inte får innebära att lärare får en större undervisningsbörda än de redan har. Däremot skulle minskad administration ge möjlighet för lärare att lägga mer tid på planering för att höja kvaliteten i undervisningen, och även öka attraktiviteten i yrket.

Lärarflykt

Lite oroande är det att vi i Kristdemokraternas skuggbudget kunnat läsa om att man nu kräver mer undervisning i idrott och hälsa trots att ämnet just har fått fler timmar. Samtidigt finns det just nu starka krav på en utökad timplan i till exempel historia.

Min förhoppning är att Kristdemokraterna kommer att spela en konstruktiv roll i detta arbete och jag ser fram emot att fortsätta diskussionen om hur vi tillsammans kan utveckla svensk skola där lärarnas förutsättningar är en helt avgörande fråga.  

Åsa Fahlén , Ordförande, Lärarnas riksförbund

Båda dessa krav kan vara fullt berättigade men samtidigt får, under den nu mycket allvarliga lärarbristen, inte lärarna belastas med fler undervisningstimmar och fler eller större elevgrupper.

Så frågan är hur realistiska kraven på mer lärarledd undervisning är givet lärarbristen. De kan i värsta fall leda till lärarflykt och därmed motverka sitt syfte att stärka elevernas kunskaper.

Det måste bli lättare

Det andra föreslagna huvudspåret handlar om att förenkla steget att bli lärare genom att ge de som redan har akademiska betyg men saknar lärarexamen möjligheter till komplettering för att få full behörighet. I sin skuggbudget lyfter Kristdemokraterna frågan om att vidareutbilda lärare till speciallärare med bibehållande av 80 procent av lönen.

Det är alldeles utmärkt. Nu borde Kristdemokraterna också se till att skapa budgetutrymme för en motsvarande vidareutbildning med generösa villkor för de förskollärare i förskoleklass som behöver komplettera sin utbildning för behörighet under hela lågstadiet, i samband med införandet av tioårig grundskola.

Prioritera frågan

Det kommer att behövas rejäla resurser för att klara denna vidareutbildning. Reformen har Lärarnas riksförbund velat se förverkligad i årtionden och på senare år har också Kristdemokraterna argumenterat för den så vi har ett gemensamt ansvar för att den ska bli en framgång.  

Framtidsmöjligheter

Det tredje spåret mot lärarbristen som Gudrun Brunegård pekar ut är olika karriärvägar för lärare. Säkert skulle det höja statusen för läraryrket och nu finns också chansen att bygga en varaktig modell genom det professionsprogram som januaripartierna har åtagit sig att leverera.

Min förhoppning är att Kristdemokraterna kommer att spela en konstruktiv roll i detta arbete och jag ser fram emot att fortsätta diskussionen om hur vi tillsammans kan utveckla svensk skola där lärarnas förutsättningar är en helt avgörande fråga.

Läs också
  

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten: 

KD: Tre viktiga sätt att lösa lärarbristen

Det är av yttersta vikt att på allvar ta tag i lärarbristen. Ett sätt är att underlätta för akademiker som vill bli lärare, skriver Gudrun Brunegård (KD). 

Lärarnas riksförbund: Riksdagen måste befria kommunerna

Riksdagsledamöterna måste känna större ansvar i skolfrågan. Den allra viktigaste systemfrågan är att befria kommunerna från det ekonomiska ansvaret för skolan, skriver Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.


Nämnda personer

Gudrun Brunegård

Riksdagsledamot (KD), biståndspolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i engelska (Högskolan i Växjö, 1996), distriktssköterska (Högskolan i Kalmar, 1998)

Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund
Gymnasielärare (Lunds uni. 1997)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget