Debatt

Ledarna: Nya förutsättningar behövs i regioner och kommuner

DEBATT. En fjärdedel av cheferna i offentlig sektor tycker inte att den politiska ledningen ger dem utrymme att under coronapandemin kunna fatta välgrundade beslut om verksamhet och personal. Chefer behöver ges bättre förutsättningar för att kunna ta sitt chefsansvar, skriver Andreas Miller och Joakim Pettersson, Ledarna.

"En fjärdedel av alla chefer inom offentlig sektor säger att de inte har förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar."
"En fjärdedel av alla chefer inom offentlig sektor säger att de inte har förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar."Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Andreas Miller
Förbundsordförande, Ledarna
Joakim Pettersson
Chef Samhälle och utredning, Ledarna


Chefer, ledare och medarbetare inom offentlig sektor vittnar om tuffa arbetsvillkor under coronapandemin. Den omfattande spridningen av covid-19 på äldreboenden och inom vården sätter fingret på de förutsättningar som råder för dessa chefer och ledare.

Stora brister i skyddsutrustning på äldreboenden har avslöjats och i bland annat Göteborg, Stockholm, Värnamo, Uppsala och Uddevalla har tillfälliga skyddsstopp lagts. Chefer som leder dessa verksamheter har en tuff arbetssituation och behöver manövrera mellan starka krav och önskemål från den politiska ledningen, medarbetare och patienter eller brukare och deras anhöriga.

Cheferna tar sitt ansvar

Chefsperspektivet glöms ofta bort i diskussionen. Därför ville vi ta reda på chefernas syn på vilka effekter coronapandemin har på deras verksamhet. Vi lät Novus genomföra en undersökning i slutet av maj och i början av juni bland 1 500 chefer som är medlemmar hos Ledarna. Chefer både i privat och offentlig sektor har svarat.

Undersökningsresultaten är speciellt intressanta att titta närmare på rörande offentlig sektor. En fjärdedel av alla chefer inom offentlig sektor säger att de inte har förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar. Trots det har majoriteten inte returnerat, avsagt sig, sitt miljöansvar på grund av bristande förutsättningar. Jämfört med den senaste mätningen 2018 är skillnaderna marginella. Oansett bristerna tar cheferna sitt chefsansvar.

Saknar utrymme att agera

Det är dags för politikerna att själva visa ledarskap och gå från ord till handling.

Andreas Miller och Joakim Pettersson
Ledarna

Av de chefer i offentlig sektor som svarat anser nästan hälften (46 procent) att den politiska ledningen, som styr verksamheten, ger dem det utrymme som behövs för att som chef kunna fatta välgrundade beslut om verksamhet och personal under den pågående pandemin. När vi jämför resultatet med svaren vi ställde i en liknande fråga 2013, har inte coronakrisen försämrat förutsättningarna för cheferna att fatta välgrundade beslut i offentlig sektor. Det är till och med en förbättring jämfört med 2013.

Det är självklart positivt att så många av cheferna tycker att det finns goda förutsättningar för att kunna utöva sitt ledarskap. Men så många som en fjärdedel (24 procent) av dem anser att den politiska ledningen inte ger dem utrymme att fatta välgrundade beslut under pandemin.

Oacceptabelt

Eftersom vi befinner oss mitt i krisen och inte vet hur utdragen och djup den blir så vill vi inte dra för långtgående slutsatser. Men resultatet av undersökningen skickar en tydlig signal som måste tas på största allvar av politiska ledningar i landets regioner och kommuner. För lite har gjorts av det politiska systemet för att ändra förutsättningarna trots att signalerna på arbetsmiljöbrister funnits länge. Status quo är inte acceptabelt.

Krisen visar att politiken behöver prioritera arbetet med att se över och förbättra villkoren för ledarskap inom vård och omsorg. Till exempel utgör ett allt för stort antal medarbetare per chef, vilket är vanligt inom offentlig sektor, en risk för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa, och därmed också för patienterna eller brukarna.

Det behöver också skapas ett långsiktigt hållbart ledarskap där arbetsbördan är rimlig, där chefer kan vara närvarande ledare och får tid för egen kompetensutveckling.

Politiken måste visa ledarskap

Arbetsgivarna behöver ge chefer bättre stöd i den djupa kris som de befinner sig mitt i. Arbetsvillkoren för chefer måste ses över och förbättras för att skapa högre beredskap inför kommande kriser. Pandemin ger möjlighet till en omstart och nystart, för en bättre fungerande vård och äldreomsorg. Att ta tag i frågan kring bristande förutsättningar för chefers beslutsfattande, vilka har funnits under en lång tid, är en viktig del av det arbetet. Det är dags för politikerna att själva visa ledarskap och gå från ord till handling.

Nämnda personer

Andreas Miller

Förbundsordförande Ledarna

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00