Lärare rädda för att engagera sig fackligt: ”Stämplas som besvärliga och illojala”

En tredjedel av lärarna i fristående vinstdrivande skolor vågar inte engagera sig fackligt eller är rädda för negativa konsekvenser om de skulle engagera sig. Även lärare inom kommunal och idéburen skola upplever att arbetsgivaren har negativ inställning till fackligt engagemang. 

0:000:00