Debatt

Lägg ingen byråkratisk överrock över studiecirklarna

Gör man kraftiga nedskärningar för att ”effektivisera”, som det står i Tidöavtalet, riskerar ljuset snart att slockna i studielokalerna, slöjdsalarna och konsertlokalerna. Det skriver Johan Fyrberg, studieförbundet Vuxenskolan och Samuel Gustafsson, förbundsrektor för Studieförbundet Bilda.

Enligt Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel träffar studiecirkeldeltagare oftare nya människor än andra, och för äldre tycks studiecirkeln ha särskilt stor påverkan, skriver debattörerna.
Enligt Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel träffar studiecirkeldeltagare oftare nya människor än andra, och för äldre tycks studiecirkeln ha särskilt stor påverkan, skriver debattörerna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Johan Fyrberg
Samuel Gustafsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Människans strävan efter bildning, kunskap och andlig utveckling upphör inte vid pensionsdagen. Vi vill fortsätta utvecklas, både som individer och samhällsmedborgare. Många äldre människor lever i ofrivillig ensamhet och finner en livsavgörande social gemenskap i sin studiecirkel. Andra kliver in som stöttepelare i föreningar där deras erfarenheter blir värdefulla bidrag för folkbildning och kunskapsutveckling. Ytterligare några vill skapa konst, musik eller annan kultur.

Folkbildningens pedagogik är särskilt bra för äldres hälsa

I dag åker Studieförbundet Vuxenskolan och Bilda tillsammans till KD-dagarna i Örebro. Som studieförbund arbetar Bilda och SV tillsammans med bland andra olika församlingar och pensionärsorganisationer för att äldre ska kunna leva livet hela livet. Möjligheten att delta i folkbildningen är värdefull för äldre. Det visar en avhandling om äldres lärande som forskaren Magnus Schoultz nyligen presenterade. Det ger relationer, gemenskap, och en känsla av meningsfullhet. 

Här träffas nya människor

Enligt Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel träffar studiecirkeldeltagare oftare nya människor än andra, och för äldre tycks studiecirkeln ha särskilt stor påverkan:

  • 3 av 4 cirkeldeltagare över 65 har träffat nya människor som de diskuterat aktuella samhällsfrågor med under det senaste året.
  • 3 av 5 har lärt känna någon från ett annat land än de själva.
  • 4 av 10 cirkeldeltagare över 65 uppger att de fått nya vänner genom studiecirkeln de deltagit i.
  • Var tredje cirkeldeltagare över 65 uppger att de anmält sig till studiecirkeln för umgänge och gemenskap. 

Folkbildningsrådets utvärdering Cirkeldeltagande efter 65+ från 2013 ger en fördjupad bild av äldre deltagares upplevelse av studiecirklar. Bland annat svarade 5 av 6 äldre deltagare att studiecirkeln hade påverkat dem så att de ”känt ökad trivsel och ökat välmående”. Särskilt tydligt var detta samband i cirklar där deltagarna själva bestämt över innehållet i cirkeln. Folkbildningens pedagogik är särskilt bra för äldres hälsa!  

Vi ser vilken oerhört viktig roll vi som studieförbund spelar för enskilda människor och samhället i stort. Allra mest betyder det för de som har funktionsnedsättningar eller har förlorat stora delar av sitt tidigare umgänge.

Regeringens planer oroar

Därför blir vi också oroade av de planer regeringen har för folkbildningen, såsom det framställs i Tidöavtalet. Lägger man, i sin iver att få koll på varenda krona, en tung byråkratisk överrock över varje studiecirkel så kommer de att kvävas. Gör man kraftiga nedskärningar för att ”effektivisera”, som det står i Tidöavtalet, riskerar ljuset snart att slockna i studielokalerna, slöjdsalar och konsertlokaler. Pensionärskörerna tystnar, matlagningen för änklingar stängs, anhörigföreningen för Alzheimersjuka stänger böckerna för sista gången. De ensamma äldre blir ensamma igen. Det glömda Sverige sjunker tillbaka i glömska. 

Kristdemokraterna vet också detta. Inte minst genom de många kristdemokrater som också bär upp föreningar, församlingar och sitter som förtroendevalda på olika uppdrag i civilsamhället. Stödet för en fri och frivillig folkbildning hänger samman med den kristdemokratiska övertygelsen att ett livskraftigt civilsamhälle är avgörande för både individen och samhällsbygget.  
 
Regeringen har på Jakob Forssmeds initiativ presenterat en satsning för att motverka ensamhet hos äldre. I studieförbunden gör vi det redan. Varje dag, året runt, har vi verksamhet, själva eller i samarbete med kyrkor och föreningar som ger dagen mening. Vi vill därför uppmana kommun- och regionpolitiker att se till att studieförbunden har resurser att fortsatt motverka ensamhet hos äldre.  

Låt oss tillsammans verka för äldres hälsa och livskvalitet. De äldre som har varit med och byggt den välfärdsstat som ger både trygghet och möjligheter.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
Fil. mag i statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00