Debatt

L: Regeringen behöver agera för att stötta krögarna 

DEBATT. Med vad som i praktiken blir ett näringsförbud för krögarna behöver regeringen se till att samtliga verksamheter kompenseras ekonomiskt. Det skriver Mats Persson och Gilbert Tribo (L).

"Krögarna kan inte förväntas att ta de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda händelser och beslut som kommer från statligt håll."
"Krögarna kan inte förväntas att ta de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda händelser och beslut som kommer från statligt håll." Foto: Amir Nabizadeh/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Coronapandemin har tagit ett hårt grepp om världen och utmanar oss både som individer och som samhälle. I ljuset av redan omfattande dödstal befinner vi oss åter i ett läge av omfattande smittspridning efter sommarens andningshål. Ekonomin krisar när näringslivet blöder och fler förlorar jobbet.

Liberalerna har tagit en hård strid mot regeringen och sett till att nödvändiga åtgärder vidtas för att hålla företag, hushåll och den offentliga sektorn under armarna. Så sent som förra veckan (23/2) meddelade regeringen att verksamheter som tvingas stänga av smittskyddsskäl ska kunna få lönekostnaderna täckta av staten.

Liberalerna menar att stöden som förhandlats fram gemensamt är bra. Men de är inte tillräckliga. Mer behöver göras för att säkerställa att krögarna kan återgå till sina verksamheter efter pandemins slut.

Kompensera krögarna

På en pressträff (24/2) meddelade Folkhälsomyndigheten att restauranger och serveringar ska stänga senast klockan 20.30. Beskedet föreslås att gälla tills vidare från och med den 1 mars. Det är nödvändigt att omfattande åtgärder vidtas för att minska smittspridningen. Men med vad som i praktiken blir ett näringsförbud för krögarna behöver regeringen agera och se till att samtliga verksamheter kompenseras ekonomiskt.

Därför kräver Liberalerna att regeringen tar sitt ansvar. Lika fort som besked om nedstängning gavs, lika fort ska regeringen agera för att ekonomiskt kompensera krögarna. På så vis kan vi återstarta ekonomin och rädda fler jobb vilket är oerhört viktigt, inte minst i Skåne, där arbetslösheten har blivit allt värre som en följd av pandemin.

Arbetslösheten breder ut sig

Arbetslösheten för invånare mellan 16 och 64 år i Skåne uppgick under december 2020 till 11,1 procent, vilket var den näst högsta arbetslösheten i riket. I absoluta tal uppgick arbetslösheten i Skåne till 73 220 personer som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd.

Situationen för unga är minst lika allvarlig där andelen unga arbetslösa i åldern 18-24 år uppgick under december till 14,4 procent, vilket var den femte högsta arbetslösheten i riket.

För många unga är ett arbete inom hotell- och restaurangbranschen det första steget in på arbetsmarknaden. Möjligheterna till detta och att komma in på arbetsmarknaden i stort har försämrats kraftigt som en följd av pandemin. Arbetslösheten är ett reellt problem som kräver ett resolut agerande. Därför vill Liberalerna se att restaurangerna får ekonomiskt stöd för att klara av effekterna av de nya riktlinjerna.

Krögarna tagit stort ansvar

Många krögare klarar inte längre av att överleva trots att man minimerar sina kostnader och gör sitt yttersta för att hantera den allvarliga situationen som råder. Det har skett en reell omställning där krögarna har tagit ett stort ansvar. Men krögarna kan inte förväntas att ta de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda händelser och beslut som kommer från statligt håll.

Ansvaret för att minska smittspridningen ligger till syvende och sist på oss som individer, det handlar om vår vilja att följa gällande riktlinjer och rekommendationer.

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
Ekon. dr i ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget