Kvinnor underrepresenterade i den politiska toppen

Partiledare, gruppledare, riksdagsledamöter, ministrar, departementschefer och utskottsordföranden. I samtliga dessa kategorier är kvinnor underrepresenterade.

Karin Svanborg Sjövall, Elisabeth Svantesson (M) och Ida Karkiainen (S) har många manliga kollegor som statssekreterare, departementschef och utskottsordförande.
Karin Svanborg Sjövall, Elisabeth Svantesson (M) och Ida Karkiainen (S) har många manliga kollegor som statssekreterare, departementschef och utskottsordförande.Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Jessica Gow/TT
Johan Manell

När Magdalena Andersson valdes till partiledare i november 2021 innebar det att kvinnorna bland partiledarna var i en klar majoritet. Sedan dess har både Liberalerna och Centerpartiet fått manliga ordföranden och återigen är männen i majoritet i partiledarskaran.

Kvinnliga departementschefer
  • Elisabeth Svantesson (M), finansdepartementet
  • Ebba Busch (KD), klimat- och näringslivsdepartementet
  • Parisa Liljestrand (M), kulturdepartementet

Men det är inte den enda kategorin där männen är överrepresenterade. Även i regeringen är kvinnorna färre. Och skillnaden är stor om man tittar på de elva ministrar som är chefer över sina departement: 73 procent män och 27 procent kvinnor.

Ojämställd riksdag

En ännu större procentuell manlig övervikt är det i riksdagens utskottstopp. I 12 av riksdagens 16 utskott (EU-nämnden inräknad) är det män som håller i klubban.

(Artikeln fortsätter efter grafiken)

Skillnader mellan partierna

Kvinnliga utskottsordföranden
  • Emma Nohrén (MP), miljö- och jordbruksutskottet
  • Ida Karkiainen (S), konstitutionsutskottet
  • Amanda Lind (MP), kulturutskottet
  • Ulrika Heie (C), trafikutskottet

Fotnot: För närvarande är Viktor Wärnick (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet eftersom Jessica Rosencrantz (M) är föräldraledig.

Samtliga politiska nivåer har en övervikt av män, visar statistik från SCB. Även om skillnaderna där är mindre. I kommunfullmäktige är andelen kvinnor 43 procent, i riksdagen 46 procent och i regionfullmäktige 49 procent.

Men andelen kvinnor/män skiljer sig också åt mellan partierna. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har exempelvis en kraftig övervikt av manliga riksdagsledamöter (74 respektive 68 procent). Samma ojämna könsfördelning har Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men där är det i stället kvinnorna som dominerar (71 respektive 67 procent kvinnor).

Läs också

Nämnda personer

Parisa Liljestrand

Kulturminister (M)
Lärare (Uppsala uni., 2007)

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

Ida Karkiainen

Riksdagsledamot, ordförande konstitutionsutskottet (S), styrelseledamot Folkbildningsrådet
pol. mag. i statsvetenskap (Luleå tekniska uni., 2010)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00