KU:s ordförande: ”Regeringens hantering av coronapandemin är mest allvarligt”

Efter sin granskning av regeringens agerande under coronapandemin riktar konstitutionsutskottet (KU) skarp kritik mot hur krishanteringen varit organiserad och att Coronakommissionen inte fått den respons från Regeringskansliet som behövts. Men Hans Ekström (S), ledamot i KU, menar att en del av ansvaret vilar på tidigare regeringar.

Ett enigt konstitutionsutskott kritiserar delar av regeringens pandemihantering. Från vänster: Camilla Hansén (MP), Tuve Skånberg (KD), Per Schöldberg (C), Hans Ekström (S), Karin Enström (M), Matheus Enholm (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Nina Lundström (L) under utskottets pressträff i riksdagens presscenter.
Ett enigt konstitutionsutskott kritiserar delar av regeringens pandemihantering. Från vänster: Camilla Hansén (MP), Tuve Skånberg (KD), Per Schöldberg (C), Hans Ekström (S), Karin Enström (M), Matheus Enholm (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Nina Lundström (L) under utskottets pressträff i riksdagens presscenter. Foto: Henrik Montgomery/TT
Marie Lundahl

Under torsdagen kom konstitutionsutskottet (KU) med sitt betänkande av en rad granskningsärenden, bland annat hur regeringens krishantering under coronapandemin och regeringens agerande i förhållande till Coronakommissionen.

– Jag tycker att de brister vi funnit i regeringens hantering av coronapandemin och krishanteringen är mest allvarligt av alla de ärenden som KU har hanterat, säger Karin Enström (M), konstitutionsutskottets ordförande, till Altinget. 

– Coronapandemin är den största kris som Sverige har upplevt under en väldigt lång tid.

KU:s granskning bekräftar att Regeringskansliet och Coronakommissionen har haft delade meningar om vilken information kommissionen haft tillgång till och vilken relevans informationen haft för kommissionens arbete. 

Det var ju inte så att man sa ‘oj nu struntar vi i dokumentation’.

– En kommission som regeringen själv tillsatt ska inte behöva böna och be för att få de dokument man behöver. Eller när man väl kommit på plats för att börja arbeta då istället få vänta medan responsen från Regeringskansliet går förtvivlat långsamt. Det tycker jag är väldigt allvarligt, säger Karin Enström.

En annan kritik som KU riktar mot regeringen gäller otydligheter i Gruppen för strategisk samordnings (GSS) arbete, den samordningsfunktion inom Regeringskansliet som aktiveras under större händelser och vid kris.