Kristet råd vill att trossamfund slipper krav på vaccinationspass

Sveriges kristna råd reagerar mot kraven på vaccinationsbevis från den 1 december, något man menar inskränker religionsfriheten. ”Gudstjänstfirandet är inget evenemang. Det är ett djupt behov, identitetsbärande och grundlagsskyddat”, säger Sofia Camnerin som är gs för Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd menar att regeln om max åtta personer slog orimligt hårt mot religiösa samfund. Här firas morgonmässa i Uppsala domkyrka, med endast två personer närvarande. 
Sveriges kristna råd menar att regeln om max åtta personer slog orimligt hårt mot religiösa samfund. Här firas morgonmässa i Uppsala domkyrka, med endast två personer närvarande.  Foto: Pontus Lundahl/TT
Anders Gustafsson

När regeringen tillsammans med ansvariga myndigheter nu aviserar att man vill införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster med mer än 100 personer inomhus, så möts det i flera fall av förståelse inom civilsamhället. Exempelvis från Riksidrottsförbundet (RF).

– Vi föredrar det här beskedet framför detaljbestämmelser om avstånd mellan stolar och liknande. Jag har hela tiden betonat att vi inte är smittskyddsexperter, och i valet mellan pandemibekämpning och idrottshänsyn så måste vi förstås prioritera pandemibekämpning, säger RF:s ordförande Björn Eriksson till Altinget.

Men Sveriges kristna råd är djupt kritiska och beskriver reglerna under pandemin som ”inkonsekventa”.

– Framför allt reagerar vi mot att köpcentrum och gym har kunnat hålla öppet, samtidigt som stora kyrkor tidvis har fått hålla sig till max-åtta-regeln. Det har varit mer accepterat med träning för kropp än för själ. Kyrkorna har stora lokaler och hade hellre sett restriktioner med max antal personer per ett visst antal kvadratmetrar, säger Sofia Camnerin till Altinget.

– I stället jämställs gudstjänstliv med idrottsevenemang, man klumpar samman det under ”allmänna sammankomster”. Men religionsfriheten är grundlagsskyddad. Jag tycker att det blir fel. Att utöva sin religion är något helt annat än att gå till ett köpcenter eller besöka ett idrottsevenemang.