Kompass om stopp för religiösa friskolor: ”omfattande inskränkning” 

Regeringens förslag om etableringsstopp för religiösa friskolor stöter på kritik från remissinstanserna. Anders Kompass, vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter, menar att regeringens generalisering av konfessionella friskolor innebär en risk för diskriminering. 

”Det är viktigt att tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen har de verktyg de behöver för att vida åtgärder när det finns tydliga brister”, säger Anders Kompass, men menar samtidigt att det inte finns tillräckligt starka skäl för ett etableringsstopp. 
”Det är viktigt att tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen har de verktyg de behöver för att vida åtgärder när det finns tydliga brister”, säger Anders Kompass, men menar samtidigt att det inte finns tillräckligt starka skäl för ett etableringsstopp.  Foto: Anders Wiklund/TT
Rebecka Prahl

Förslaget innebär ett stopp för nya konfessionella friskolor från 2024. Redan verksamma religiösa friskolor kommer heller inte kunna utöka sin verksamhet. 

Generella inskränkningar kan bara rättfärdigas när det finns ett tydligt samband mellan det man vill inskränka och de mål man vill uppnå.

Responsen från flera remissinstanser är övervägande negativ. Där ingår företrädare för religiösa samfund, Idéburna friskolors riksförbund och Friskolornas riksförbund. Men också Diskrimineringsombudsmannen och Institutionen för mänskliga rättigheter med flera motsätter sig förslaget.  

Nyinrättade Institutet för mänskliga rättigheter menar att det inte finns tillräckligt starka skäl att förbjuda nyetablering av alla konfessionella friskolor.

– Förslaget skulle innebära en generell och omfattande inskränkning i såväl utbildnings- som religionsfriheten som dessa uttrycks i internationell lagstiftning på området mänskliga rättigheter, säger Anders Kompass, vikarierande direktör på Institutet för mänskliga rättigheter, till Altinget.  

– Generella inskränkningar kan bara rättfärdigas när det finns ett tydligt samband mellan det man vill inskränka och de mål man vill uppnå. I förslaget görs en generalisering av alla skolor och fritidshem med konfessionell inriktning vilket innebär en risk för diskriminering. 

Enligt Anders Kompass saknas det ett samband mellan konfessionell inriktning och de mål som regeringen vill uppnå genom förslaget.