Kommuner anmäls efter att ha lockat elever med pengar

Friskolornas riksförbund anmäler två kommuner till Skolinspektionen efter att elever erbjudits pengar för att välja deras skolor. ”Det är helt oacceptabelt att muta elever till att börja i en viss skola”, säger vd Ulla Hamilton.

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton vill att Skolinspektionen ser över gymnasieförbundets agerande, som hon menar riskerar bryta mot skollagen. 
Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton vill att Skolinspektionen ser över gymnasieförbundets agerande, som hon menar riskerar bryta mot skollagen. Foto: Mats Edman
0:000:00