Km-skatten kan bli januariavtalets första försening

UTREDNINGSSTART. Enligt januariöverenskommelsen ska en utredning för att reformera vägbeskatttningen tillsättas före sommaren. Men det ser ut att bli svårt för regeringen, Centerpartiet och Liberalerna att hinna med.

Foto: Mauro Bottaro © European Union , 2017 / EC
Jacob Hederos

På Regeringskansliet är det bråda dagar inför den första hållpunkten i den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Inom de kommande veckorna passerar nämligen en deadline i Januariöverenskommelsen, då det är flera punkter som ska ha genomförts innan våren 2019 har passerat.

En av dessa rör den infekterade frågan om hur vägbeskattningen ska se ut i Sverige framöver:

"Dagens eurovinjetteavgift för godstransporter ska behållas så länge som möjligt. Ett nytt miljöstyrande system ska utredas (Tillsätts våren 2019)."

Samtidigt som deadline närmar sig börjar det dock bli svårt att se att just det uppdraget ska hinnas med i tid.
– Jag tror att våren är sen i år. Vi har inte haft de samtalen som behövs, utan att avslöja för mycket. Diskussionen är inledd. Men den har inte landat, säger Centerpartiets transportpolitiska talesperson Anders Åkesson till Altinget.

Komplex fråga att utreda

Frågan är såklart prioriterad. Men direktiven är inte klara ännu. Det är inte så att det inte händer något, men vi kan inte ge något mer besked än att frågan bereds

Per Strängberg
Finansministerns pressekreterare

För att regeringen ska kunna tillsätta en utredning behöver direktiven först godkännas av samarbetspartierna. Om det ska hinnas med i tid innan sommaruppehållet inleds börjar det bli bråda dagar, såvida inte C:s och L:s krav möts över hela brädet, förklarar Åkesson. Han räknar med att fortsatta förhandlingar kommer att krävas, och oroas över att han inte har sett något utkast till direktiv ännu.

Varför har samtalen inte kommit längre?
– Det vet jag inte, säger Anders Åkesson, men pekar på att det bland annat kan bero på att utredningen ligger i gränslandet mellan finans-, transport- och miljöpolitiken, vilket gör det mer komplext att komma överens.

Men sedan är det också svårt att göra avvägningar för hur det faktiska systemet bör se ut framöver:

– Frågan är komplex och innehåller också mycket pengar. Att exempelvis utgå från avstånd är bara ett av många sätt att mäta en kostnad. Men du kan också utgå från fordonens totala samhällsekonomiska effekt, där bland annat buller, trängsel, klimat- och miljöpåverkan räknas in. Det är det som den här utredningen ska syfta till att hitta ett vettigt system för, säger Anders Åkesson och fortsätter:

Vi har inte haft de samtalen som behövs

Anders Åkesson
Trafikpolitisk talesperson (C)

– Det går ju att beskriva ett landsvägfordon som både över- och underbeskattat beroende på vilken typ av fordon och vilken typ miljö den befinner sig i. Det är många parametrar.

Andersson (S): Beredning pågår

På Regeringskansliet är beskedet att utredningen fortsatt bereds. Finansminister Magdalena Andersson (S) säger i en skriftlig kommentar att ”utredningen kommer att tillsättas när beredningen av direktiv är klar.”

Hur regeringen ser på risken att inte hinna färdigt innan den deadline som fastslås i januariöverenskommelsen är oklart.

– Frågan är så klart prioriterad. Men direktiven är inte klara ännu. Det är inte så att det inte händer något, men vi kan inte ge något mer besked än att frågan bereds, säger finansministerns pressekreterare Per Strängberg till Altinget.

Snårig historia

I bakgrunden ligger en infekterad politisk strid som pågått under flera år. Magdalena Anderssons tidigare utredning skrotades strax efter att den lämnats in år 2017.

Efter att utredningen sedan bakats om på Regeringskansliet mötte den ett svalt mottagande hos oppositionen och delar av branschen under våren år 2018. Till slut, efter flera om och men, blev den inte framlagd före förra höstens val.

Lägg därtill till att det parallellt pågår en reform av EU-direktivet som sätter ramarna för vägbeskattning på EU-nivå. Reformen befinner sig dock i stiltje för stunden, då ministerrådet har haft svårt att ta fram en gemensam ståndpunkt i frågan, vilket krävs innan förhandlingar med EU-parlamentet kan inledas.

Läs mer: Parlamentet förordar att även bilar ska omfattas

Frågan är varför det behövs en utredning till, samtidigt som EU-diskussionerna är igång?  
– Det är väl flera skäl till det. Ett är att vi underkände den utredning som regeringen la fram förra året. Ett annat är att vi fortfarande har tid på oss, säger Anders Åkesson.

– Även om förhandlingarna om ändringar i eurovinjettdirektivet inte har avslutats finns det frågor som kan vara föremål för en utredning, svarar Magdalena Andersson i ett skriftligt svar till Altinget.

Läs mer: Åkeribranschen vill ha kilometerskatt – om drivmedelsskatten sänks

Åkesson (C): Samtalen förs i synnerligen god anda

Anders Åkesson är dock inte oroad över att utredningen hotar det generella arbetsklimatet mellan samarbetspartierna i Januariöverenskommelsen.

– Jag känner ingen oro annars. Samtalen förs i en synnerligen god anda.

Generellt är han positiv till samarbetet hittills mellan partierna,
– Vi har kunnat checka av bit efter bit från januariavtalet. En del är lätta puckar, en del är förstås svårare.

Läs mer: SD svänger om km-skatten

Nämnda personer

Anders Åkesson

Tidigare riksdagsledamot (C), vice ordförande Centerpartiet Kalmar län
Massmedia och kommunikation (Högskolan i Kalmar 1997)

Magdalena Andersson

Partiledare Socialdemokraterna
Civ. ek (Handelshögskolan i Stockholm. 1992), doktorand (Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00