Debatt

KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg

REPLIK. Visst är tåglinjer viktiga för bostadsbyggandet, men vi tror att den nära pendlingen är betydligt viktigare att satsa på än stambanor för höghastighetståg, skriver Larry Söder (KD). 

Foto: Riksdagen och Stefan Nilsson/SJ
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Larry Söder (KD)
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson 

Kristdemokraternas riksting har nu beslutat att vårt parti ställer sig negativa till Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg. Vi beslutade också att verka för en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet.

Läs också

Tränger undan 

Det är otvivelaktigt att det finns stora fördelar med att genomföra Sverigeförhandlingens förslag om nya stambanor för höghastighetståg. Samtidigt är det ett kostsamt projekt som riskerar att tränga undan andra angelägna investeringar och bli en belastning för nuvarande och kommande skattebetalare. Behoven av förbättringar i fjärr- och pendeltågstrafiken är redan i dag mycket stora och det vore olyckligt om dessa fördröjdes.

Få igång flyttkedjan 

Vi är eniga kring att det byggs för lite bostäder och att långsiktiga planer är vägen framåt för att få igång bostadsbyggandet. Regeringen misslyckas i målet om att öka bostadsbyggandet och ”bostadsskulden” ökar markant i Sverige.

Tidigast om 35–50 år skulle de eventuellt minskade utsläppen, som överföringen av trafik till höghastighetsjärnvägarna möjliggör, kompensera för utsläppen vid själva byggandet.

Larry Söder
Kristdemokraterna

Att få en bra kommunikation mellan de tre största städerna är viktiga men för bostadsbyggandet tror vi att den nära pendlingen är betydligt viktigare. Vi måste få igång flyttkedjan så människor bor utifrån sina behov. Då behöver bostadsmarknaden ses över utifrån rörligheten.

Högre krav på kommunerna 

Se över kreditrestriktionerna, skapa bospar och startlån så ungdomar har lättare att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Sätt högre krav på kommunerna att bygga utifrån behov och förtydliga ansvaret att planera för tillräckligt många bostäder.

Vi som kristdemokrater avser att intensifiera trycket på regeringen att se till så att alla har en bostad samt att man har det utifrån behov. Det är oacceptabelt att vi har en stor bostadsskuld och regeringen står handfallen.

Utsläpp vid bygget

De planerade höghastighetsbanorna innebär en stor samhällsekonomisk förlust utifrån de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket använder. Byggandet av banorna, inklusive banvallarna av betong, skulle medföra stora utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Tidigast om 35–50 år skulle de eventuellt minskade utsläppen, som överföringen av trafik till höghastighetsjärnvägarna möjliggör, kompensera för utsläppen vid själva byggandet.

Politik är att prioritera

Nya höghastighetsbanor riskerar att skapa finansiella undanträngningseffekter som skulle innebära att nödvändiga investeringar i befintlig infrastruktur uteblir. Det riskerar att försämra pendlingen och försvaga förutsättningarna för svensk industri genom minskad punktlighet av leveranser.

Många transportörer litar inte på järnvägens godstransporter i dag utan väljer lastbilar i stället. Det är här vi behöver satsa pengarna i första hand. Politik är att prioritera. 400 miljarder kan användas bättre, exempelvis för att bygga igen så kallade ”felande länkar” och bygga dubbelspår längs befintliga sträckor som redan i dag är överbelastade.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

"KD och L bör inte missa chansen att knyta ihop Sverige"

Vi kan inte bortse från att infrastruktursatsningar är den effektivaste motorn för att öka bostadsbyggandet. Sveriges ansvarstagande partier bör stötta satsningar på höghastighetsbanor. Det skriver Sveriges byggindustriers vd.


Nämnda personer

Larry Söder

Riksdagsledamot (KD), vice ordförande civilutskottet, bostadspolitisk talesperson
Redovisningsekonom (Yrkeshögskolan Kungsbacka, 2013)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00