Debatt

KD-politiker: Täpp genast till bidragskranen till Ibn Rushd

DEBATT. Svenska skattemedel ska inte finansiera Ibn Rushd. En sådan aktör stärker inte det svenska civilsamhället, utan försvagar det. Fler kommuner måste nu dra lärdom av Göteborgs goda exempel, skriver Denisé Cassel och Filip Haugland (KD).

"För oss Kristdemokrater utgör civilsamhället en av samhällets absoluta grundbultar."
"För oss Kristdemokrater utgör civilsamhället en av samhällets absoluta grundbultar."Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är ett starkt civilsamhälle, och inte en stark stat, som bygger gemenskap. Det innebär dock inte att alla civilsamhällets aktörer verkar i den riktningen. Det så kallade ”studieförbundet” Ibn Rushd är en sådan aktör. Trots välbelagda kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet får organisationen årligen miljonbelopp av våra gemensamma skattemedel via Folkbildningsrådet. Det måste få ett slut, samtidigt som det måste bli lättare att granska Folkbildningsrådets verksamhet.

Förkroppsligar demokratin

Inget starkt samhälle utan ett starkt civilsamhälle. Som kristdemokrater står vi först i kön att skriva under på det sambandet. För oss Kristdemokrater utgör civilsamhället en av samhällets absoluta grundbultar. Det samhälle som är så mycket mer än det offentliga – så mycket mer än staten och våra regioner och kommuner. Det samhälle som bärs upp av familjen och våra ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, samfund, ekonomiska föreningar och politiska partier.

Genom sin blotta existens förkroppsligar dessa aktörer själva demokratin. Och genom sina insatser främjar, upprätthåller och stärker de demokratiska traditioner.

Ibn Rushd under ytan

Så hur bidrar aktören Ibn Rushd till detta? Inte särskilt väl, menar vi. Enligt egen utsago ”verkar (de) utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten”. På så vis ”vill (de) bidra till en starkare demokrati, säkerställa de mänskliga rättigheterna, motverka rasism och se till att personer med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans”.

Vackra ord, onekligen, men skrapar man bara lite på ytan växer en annan bild fram. En bild av en organisation med direkta kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket terrorexperten Magnus Ranstorp med flera fastslagit. En bild av en organisation som gång efter annan ”råkar” bjuda in välkända antisemitiska, homofobiska och kvinnofientliga föreläsare och predikanter.

Lär av Göteborg

På kommunal nivå har politiska företrädare sedan länge insett att Ibn Rushd ska lämnas utan stöd. Så sent som den 23 februari beslutade socialnämnden i Göteborgs stad att avslå organisationens ansökan om folkbildningsstöd för föregående år. Detta givet Ibn Rushds extremismkopplingar och deras klandervärda hantering av tidigare erhållet stöd. Fler kommuner måste nu dra lärdom av Göteborgs goda exempel.

Följ efter på nationell nivå

Även Folkbildningsrådet bör dra lärdom av fallet Göteborg. Det är hög tid att man tar av sig skygglapparna och i stället tar till sig av den forskning som finns på området och av de exempel på inbjudningar av hatpredikanter som finns.

Vidare måste insynen i, och granskningen av rådets verksamhet öka. Lämpligen görs detta genom att ge Folkbildningsrådet myndighetsstatus. På så vis skulle verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen och därmed bli föremål för offentlig insyn och granskning, något som inte är möjligt i dag.

Svenska skattemedel ska inte finansiera så kallade ”studieförbund” som vid upprepade tillfällen aktivt bjudit in antisemiter, homofober och kvinnohatare. Svenska skattemedel ska inte finansiera Ibn Rushd. En sådan aktör stärker inte det svenska civilsamhället, utan försvagar det. Och med ett försvagat civilsamhälle försvagas samtidigt allas vår samhällsgemenskap. Den gemenskap på vilken det svenska samhället så tryggt vilar. Låt det förbli så.

Nämnda personer

Magnus Ranstorp

Styrelseledamot Sida, docent i statsvetenskap och strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan
Docent i statsvetenskap (Försvarshögskolan 2005)

Denisé Cassel

Seniorkonsult Labyrinth
Lärare i spanska, engelska och svenska som andraspråk (Linköpings uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00