KD: Ingen företrädde äldreomsorgen i januaripartiernas förhandlingsrum

DEBATT. Vårändringsbudgeten präglades av att januaripartierna försökte tvinga på varandra sina favoritreformer. Äldreomsorgen fick stå för fiolerna när överenskommelsen skulle finansieras, skriver Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson, som menar att det måste bli politikens huvudfokus kommande år.

Jakob Forssmed (KD)
Riksdagsledamot, finansutskottet och ekonomisk-politisk talesperson


Det känns som eoner sedan, men det är bara ett år sedan riksdagen fattade beslut om januaripartiernas första budget: koalitionens förstlingsverk var en ovanligt omfattande vårändringsbudget för att ändra politik efter att en M/KD-budget under osäkerhetens höst 2018 vunnit riksdagens bifall.

Äldreomsorgen saknade företrädare

Såväl januariöverenskommelsen som vårändringsbudgeten präglades av att januaripartierna försökte tvinga på varandra sina favoritreformer, men där gemensam problembild och riktning saknades.

Och när partipamflettreformer som ingångsavdrag, sänkt moms på naturguider och fri entré till muséer skulle in, fick annat åka ut. Men om det senare hölls inga pressträffar utan neddragningarna presenterades som ”anvisade medel i riksdagens budget som återtas”.

Det som vid förstone framstår som avlägset har relevans i dag, för vid granskning blir det uppenbart att äldreomsorgen inte hade någon stark företrädare i januaripartiernas förhandlingsrum. Av 73 punkter i det förhandlade programmet hade äldreomsorgen fått två halva. Och i budgeten var det äldreomsorgen som fick stå för fiolerna när överenskommelsen skulle finansieras.

Vi vill bekämpa ensamhet

Utan att andra äldreomsorgssatsningar tillkom, så ströks flera reformer för en bättre äldreomsorg helt enkelt bort.

För det första försvann satsningen på gemenskapsvärdar för ökat socialt innehåll för äldre. En reform som hade sin bakgrund i att många äldre lever i ofrivillig ensamhet, något som ofta medför lidande och såväl fysisk som psykisk ohälsa. Pandemins påtvingade isolering av äldre har fördjupat och förtydligat detta problem, som M/KD-budgeten alltså hade en ansats att bekämpa.

Därtill eliminerade januaripartierna en pengamässigt liten satsning med stor betydelse: idrottslyftet för äldres idrott i gemenskap, i samverkan med pensionärsorganisationer och Riksidrottsförbundet.

Konsekvenserna är uppenbara

Men det mest flagranta var nog ändå att den riktade satsningen för bättre personalkontinuitet i äldreomsorgen helt togs bort. Satsningen syftande till att med metodutveckling, utbildning av schemaläggare och spridning av goda exempel göra något åt en situation där äldre i snitt får möta 16 olika personal under en 14-dagarsperiod och där usla arbetsscheman bidrar till att en stor del av äldreomsorgspersonalen upplever psykisk ansträngning. Med svag kontinuitet blir relationerna mellan brukare och personal lidande och kvaliteten försämras när kunskapen om den enskildes behov blir lägre. I pandemins spår har konsekvenserna blivit helt uppenbara.

Men i vårändringsbudgeten för ett år sedan ansåg januaripartierna att ”satsningen för att uppnå en god personalkontinuitet i hemtjänsten inte bör genomföras.” I juni 2020 håller ett av januaripartierna – Liberalerna – pressträff där de presenterar en ”ny inriktning för en trygg äldreomsorg”. Det första kravet är ökad personalkontinuitet.

Bortprioriterat område

Var då satsningarna i M/KD-budgeten tillräckliga? Långt därifrån.

Mitt eget parti föreslog 2019 en betydligt större satsning än vad som fanns i M/KD-budgeten: 600 miljoner till utbildningsinsatser i äldreomsorgen och två miljarder i ett prestationsbaserat stöd till alla kommuner som förbättrar för personalen mätt som ökad nöjdhet, färre eller borttagna delade turer, en fungerande arbetsledning och ökad personalkontinuitet. Vår bedömning i dag är att det senare stödet skulle behöva uppgå till 3,5 miljarder.

Men även om satsningarna kunde varit större, och ansvaret för äldreomsorgens tillkortakommanden delas av många, är det slående hur reformer för att öka personalkontinuiteten och minska äldres isolering kunde strykas relativt obemärkt och rena neddragningar göras så sent som för ett år sedan.

Det visar hur äldreomsorgen inte prioriterades i vare sig praktisk politik eller debatt, vilket kommit med ett högt pris.

Behöver vara politikens huvudfokus

I dag är det inte längre möjligt att politiskt hantera äldreomsorgen på detta sätt. Verkligheten kom ikapp. Pandemin har satt äldreomsorgens brister under lupp och inte minst personalens ofta usla villkor har hamnat i välbehövligt fokus.

Vi kristdemokrater har föreslagit omfattande satsningar på äldreomsorgen och dess personal: I det korta perspektivet för att omvandla timanställningar till tillsvidareanställningar och för att avlasta personalen i pandemin. Långsiktigt genom betydande reformer för bättre arbetsvillkor. Därtill måste såväl medicinskt som socialt innehåll i äldreomsorgen stärkas.

Vi välkomnar alla som nu vill bidra i arbetet för en bättre äldreomsorg. Vår övertygelse är att detta behöver vara ett av politikens huvudfokus kommande år.

Forrige artikel V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål Næste artikel Debatt: 1980-talet är inget att längta tillbaka till Debatt: 1980-talet är inget att längta tillbaka till