KD i Stockholm: Stoppa tillfälligt möjligheten till konkurskrav

DEBATT. Taxinäringen ska finnas på plats nu för att möta behov under krisen, men måste också finnas kvar efter krisen då vi på nytt möter det dagliga resebehovet av 11 000 resor. Det skriver Fredrik Wallén (KD), färdtjänstnämnden i Region Stockholm

Fredrik Wallén (KD)
Ordförande, färdtjänstnämnden i Region Stockholm


Den pågående coronapandemin påverkar hela samhället, ekonomiskt kan konsekvenserna på lite längre sikt bli förödande. Den verksamhet jag ansvarar för politiskt i Region Stockholm, färdtjänsten och sjukresorna, är nu under pandemin, men självfallet även efteråt, helt beroende av en fungerande taxinäring.

Resor som behöver genomföras

I det tidigare normalläget genomfördes cirka 11 000 taxiresor inom vårt färdtjänst- och sjukresesystem i Stockholms län. Vi har den största verksamheten av denna karaktär i världen (i normalläget möjligen med undantag för New York och Chicago).

Just nu har resorna minskat med cirka 55-60 procent. Minskningen nu är förståelig och framförallt samhällsviktig för folkhälsan. Många av våra resenärer tillhör riskgrupper som tillsvidare ska minimera sina sociala kontakter. Men vi har fortfarande i nuläget ungefär 5 000 nödvändiga dagliga resor som behöver kunna genomföras.

Möta normala resebehovet

Från Region Stockholm och färdtjänstnämnden bereder vi nu både mycket kortsiktiga och mera långsiktiga beslut om tillfälligt stöd till dem av våra leverantörer som genomför färdtjänst och sjukresor med specialfordon.

Det handlar om att taxinäringen ska finnas på plats nu för att möta de behov som finns under krisen, men också om att leverantörerna måste finnas kvar när den intensiva krisen är över, och vi på nytt möter det dagliga resebehovet av 11 000 resor.

"Detta måste förebyggas"

Som hela det övriga näringslivet genomgår för närvarande hela taxinäringen den sannolikt största krisen någonsin. Alla åkare kommer inte att klara sig på kort sikt. Regeringen måste därför omgående pausa företrädaransvaret.

Med nuvarande regler riskerar småföretagare att bli personligt ansvariga för skatteskulder om företaget går i konkurs. Den regeln måste tillfälligt slopas nu under pågående kris. Staten behöver också omgående införa ett tillfälligt stopp för att begära företag i konkurs.

En åkare som inte får tillräckligt med körningar i nuläget kommer, efter konkurs och med skulder att förlora sitt trafiktillstånd. Åkaren kommer då med nuvarande regelsystem inte omgående att kunna återstarta sin verksamhet. Detta måste förebyggas nu.

Pausa omgående

På generellt mycket goda grunder är kontrollsystemen i normalläget strikta för taxinäringen, men i den situation vi nu befinner oss behöver tillfälliga extraordinära åtgärder vidtas.

Regeringen behöver sätta företrädaransvaret och möjligheten att begära företag i konkurs på paus omgående.

Forrige artikel TU: Vårt åtgärdsprogram för stärkt journalistik – regeringen måste agera TU: Vårt åtgärdsprogram för stärkt journalistik – regeringen måste agera Næste artikel Birdlife: Jägarintresset har oproportionellt stort inflytande Birdlife: Jägarintresset har oproportionellt stort inflytande
SSU: Fel att beskatta sexarbete

SSU: Fel att beskatta sexarbete

SLUTREPLIK. Det finns inget annat yrke där forskning visar på att en majoritet utsätts för sexuellt våld i tjänst. Därför vill SSU inte låta sexarbete beskattas, som Cuf och Luf vill. Det skriver Philip Botström och Josefine Helleday, SSU.