Debatt

Ibn Rushd Västra: Kommuner måste fatta sakliga beslut

DEBATT. Mellan medieskugga och mediedrev, utstakas berättelsen om en populistisk debatt, kvävande granskningsprocesser och politiker som pressar sin förvaltning till osakliga bedömningar. Det skriver Ibn Rushd Västras distriktschef.

Ibn Rushd visar varje dag att man kan vara en aktiv del av arbetet med demokrati och jämställdhet i Sverige med islam som värdegrund, skriver debattören.
Ibn Rushd visar varje dag att man kan vara en aktiv del av arbetet med demokrati och jämställdhet i Sverige med islam som värdegrund, skriver debattören.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Studieförbundet Ibn Rushd drivs av ideella krafter som folkbildar sig utifrån sina engagemang och intressen. Verksamhetens målgrupp är unik.

”Ibn Rushd spelar en viktig roll i områden och miljöer där tillit till det offentliga är låg [...] Om Ibn Rushd genom utebliven finansiering förlorar möjligheten att driva folkbildning bland dessa grupper och i dessa områden, förlorar staden en samverkanspart i det gemensamma arbetet att bryta segregation och nå ökad jämlikhet.” (KPMG, i DN).

Varje studieförbund har i uppgift att förädla sin egna särart. Därför finns det ingen annan som gör det Ibn Rushd gör. Försvinner verksamheten så blir det ett rejält hål inte bara i folkbildningsutbudet utan det blir en rejäl förlust för den svenska demokratisatsningen. Att Ibn Rushd fortsatt särbehandlas och att dess uppdrag misstänkliggörs går tvärtemot den lagstadgade principen om likabehandling av jämlika aktörer. Detta är en del av en allvarlig trend av allt fler kommuner som inskränker civilsamhällets handlingsutrymme i demokratins namn.

Får allvarliga konsekvenser

Den 23 februari riskerar Socialnämnden Centrum i Göteborg att fatta ett beslut som kan bli normerande för hur man fattar beslut för finansiering av föreningar. Ett beslut som baseras på en informationsinhämtning som till stor del har utgjorts av debattartiklar och twitter-trådar, inte konsulterat berörda och inbegriper missförstånd om hur folkbildningen fungerar.

Ärendet har redan gett upphov till osakliga beslut runt om i landet. Den 4 februari fattade Kristianstads politiker beslut med referens till ärendet i Göteborg utan att påkalla en egen granskning eller invänta underlag eller beslut i Göteborg. Slutsatsen blev att bidraget till studieförbundet Ibn Rushd drogs in och att reglerna nu ska skrivas om på så vis att de aldrig kan få några bidrag.

Felaktig bild sätter stopp

Att allt fler kommunpolitiker tolkar organisering, särskilt trosgemenskap, som ett samhällshot i stället för en samhällsnytta, är direkt kopplat till föreningars möjlighet att få finansiering. Sedan tidigare har en felaktig bild av troende ungas organisering satt stopp för bidrag till kristna scoutkårer. I nästa vecka står de igen inför ett avgörande beslut där misstänkliggörandet av muslimer riskerar att spela ut den muslimska folkrörelsens demokratiuppdrag.

Samtidigt visar Ibn Rushd varje dag att man kan vara en aktiv del av arbetet med demokrati och jämställdhet i Sverige med islam som värdegrund.

Folkbildning – starkt verktyg

Mellan medieskugga och mediedrev, utstakas alltså berättelsen om en populistisk debatt, utdragna och kvävande granskningsprocesser, och politiker som pressar sin förvaltning till osakliga bedömningar.

I Ibn Rushd precis som i civilsamhället i stort, ser vi en verksamhet som när den får växa vidgar det demokratiska utrymmet och gör att fler människor får makt över både sina liv och samhällsutvecklingen. Folkbildning är ett starkt verktyg för det offentliga att stärka tilliten till samhället.

Krävs sakliga beslut

Nationellt pågår en stor diskussion om demokrativillkor för all bidragsgivning. I grunden är detta något bra, det säkerställer att våra skattepengar går till demokratistärkande insatser. Till ökad makt hos folket som kan bära vår demokrati inte bara på valdagen utan varje dag.

I dessa diskussioner hamnar vi ofta fel. De normativa bedömningarna av vem som är en demokratibärare görs med för snäv blick och det arbete som på riktigt vidgar demokratin hindras av en rädslan att råka göra fel bedömning. Det är av yttersta vikt att vi tillsammans fortsätter detta utvecklingsarbete och att vi når en lösning som stärker vår demokrati inte stjälper den.

Vi uppmanar kommuner och politiker över hela Sverige att fatta sakliga beslut som bygger på underlag och saklig grund. Annars raseras hoppet om ytterligare hundra år av demokrati.

Malin Novén.
Malin Novén. Foto: Sanna Lindberg


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00