Om  
Greta Thunberg
Anna Hägg-Sjöquist

Hon blir Röda korsets dragplåster i klimatkampanj

Internationella Röda korset och Internationella halvmånefederationen har tillsammans med Greta Thunberg lanserat kampanjen #Climatechangedme. Ambitionen är att visa hur klimatet påverkar människors vardag, som ett led i förberedelserna inför klimattoppmötet i Glasgow, Cop26.

Anders Gustafsson

”Klimatkrisen är inget okänt problem som går att skjuta på framtiden, den pågår här nu och har redan haft katastrofala konsekvenser för människor. Människors dagliga liv påverkas i alla regioner i världen, men de mest utsatta områdena drabbas oproportionerligt hårt, trots att det är dessa människor som bidragit minst till klimatförändringarna”, säger Greta Thunberg i Röda korsets pressmeddelande.

Kampanjen har samlat berättelser från över 100 volontärer och aktivister, som delar med sig av hur klimatkrisen har påverkat dem. 

”Klimatförändringarna påverkar redan våra liv och det kommer bara att bli värre. (...) Inför COP26 uppmanar vi världens ledare till konkreta åtaganden, inte bara för att minska utsläppen av växthusgaser och uppfylla målen i Parisavtalet, utan också för att ta itu med de befintliga och överhängande humanitära effekterna av klimatförändringarna. Det behövs investeringar i samhällsanpassning, tidiga varningssystem och stöd till lokalsamhällen”, säger Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Svenska Röda Korset i pressmeddelandet.  

Nämnda personer

Greta Thunberg

Klimataktivist
Pågående universitetsstudier

Anna Hägg-Sjöquist

Ordförande svenska Röda korset

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00