Debatt

Greenpeace: Sätt klimatet före skogsindustrins intressen

Att minska avverkningen av skog är det viktigaste bidraget Sverige kan ge för att minska klimatkrisen. I stället går regeringen motsatt väg i skogsuppgörelsen med Centerpartiet. Nu måste regeringen agera efter vetenskapen och sätta klimat och biologisk mångfald framför skogsindustrins intressen, skriver Isadora Wronski, Greenpeace.

”Att Sverige mitt under brinnande klimatkris kalhugger våra sista naturskogar för att elda upp dem som biobränslen och kortlivade pappersprodukter är vansinnigt.”
”Att Sverige mitt under brinnande klimatkris kalhugger våra sista naturskogar för att elda upp dem som biobränslen och kortlivade pappersprodukter är vansinnigt.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Isadora Wronski
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtidigt som det stora klimatmötet i Glasgow pågick presenterade regeringen och Centerpartiet sin överenskommelse om den svenska skogspolitiken. Men redan i propositionens första mening står det klart att även om överenskommelsen kanske räddar Socialdemokraterna kvar vid regeringsmakten, så kommer uppgörelsen inte rädda skogen eller klimatet: ”Regeringen prioriterar åtgärder för att Sverige ska ha en växande skogsnäring och ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen”, inleds propositionen.

Regeringen missar det viktigaste

Den visar att regeringen har missat en av de viktigaste aspekterna i skogsdebatten, nämligen skogens förmåga att binda koldioxid och kalhyggesbrukets enorma utsläpp. Det visar också att regeringen helt bortser från utvecklingen i EU, där kommissionens förslag till skogsstrategi slår fast att vi måste ställa om dagens skogsbruk om vi ska klara klimatet och den biologiska mångfalden. Faktum är att EU:s skogsstrategi inte nämns en enda gång i den 97 sidor långa propositionen.

Skövlar vi skogen klarar vi aldrig att stoppa klimatkrisen.

Detta trots en intensiv debatt om skogen under det senaste året, där flera studier har visat att minskad avverkning är bland det viktigaste vi kan göra för att rädda klimatet. Det beror på två saker: Att kalhyggen orsakar stora utsläpp av växthusgaser – och att träden avverkas när de fortfarande binder stora mängder koldioxid. Först efter drygt 100 år finns en teoretisk chans att dagens skogsbruk gör större nytta för klimatet än ett skogsbruk med lägre avverkning. Vilket gör dagens skogsbruk till ”en mycket farlig strategi” ur klimatperspektiv, enligt forskarna bakom en av studierna.

Lyssna på vetenskapen

Nu är det hög tid att regeringen och myndigheter tar till sig vad vetenskapen säger. Ska vi klara klimatomställningen måste vi se den den potential som en minskad avverkningstakt har för att binda mer koldioxid och undvika de utsläpp som sker när vi kalavverkar.

För att klara klimatomställningen, miljömålen och rädda den biologiska mångfalden måste det svenska skogsbruket ställa om till ett naturnära skogsbruk, med plockhuggesbruk, och sluta behandla skogen som en virkesåker åt skogsindustrin. Detta skulle inte bara gynna klimatet och den biologiska mångfalden, utan även skogsägare och näringsidkare på landsbygden. Det skulle också ligga i linje med den inriktning som EU-kommissionen pekar ut i sitt förslag till skogsstrategi.

Fem förslag för en hållbar politik

Här är Greenpeace fem förslag på åtgärder för att lägga grunden till en långsiktigt hållbar skogspolitik:

  • Förbjud kalhyggen, skydda minst 30 procent av våra skogar.
  • Inför bonus-malus för skogen där skonsamma, ekosystembaserade skogsbruksmetoder premieras.
  • Skriv om Sveaskogs ägardirektiv, ta bort avkastningskravet och gör statens eget skogsbolag till ett föredöme för hållbart skogsbruk.
  • Ta bort statligt stöd som motverkar ett hållbart skogsbruk, till exempel subventioner till bioenergi, gratis tilldelning av utsläppsrätter, elskattesubventioner och en lång rad investeringsstöd.
  • Riksdag och regering måste införa lagkrav på tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna, deras livsnäring och deras rättigheter.

Levande ekosystem är fantastiska kollager och det är så de gör mest nytta för klimatet och samhället. Det norra barrskogsbältet binder mer koldioxid än alla världens regnskogar tillsammans. Att Sverige mitt under brinnande klimatkris kalhugger våra sista naturskogar för att elda upp dem som biobränslen och kortlivade pappersprodukter är vansinnigt. Klimatet och den biologiska mångfalden hänger ihop. Skövlar vi skogen klarar vi aldrig att stoppa klimatkrisen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00