Friskolorna om glädjebetyg: Behövs en ordentlig genomgång av betygssystemet

Gymnasiefriskolor är mer generösa i betygssättningen, visar en ny studie. Men Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, menar att det finns problem med det svenska betygssystemet. ”Det skulle behövas en kvalitetssäkring”, säger hon. 

Foto: Jessica Gow/TT
Rebecka Prahl

En färsk rapport från SNS visar att gymnasiefriskolor är mer generösa med betyg än kommunala skolor. 

Tendenserna att sätta betyg mer generöst är starkast i friskolor som har låg nivå av behöriga lärare, respektive i skolor som är i aktiebolagsform.

Forskarna Karin Edmark, docent vid Stockholms universitet, och Lovisa Persson, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, har undersökt 300 000 elevers skolresultat och deras övergång till eftergymnasial utbildning från 2009 fram till 2016. 

Resultatet är samstämmigt med tidigare studier på området. Bland annat visar forskarna att elever i fristående gymnasieskolor presterar bättre än de i kommunala. De får i snitt högre betyg och pluggar oftare vidare.  

Men eleverna ser ut att betygsättas mer generöst än de på kommunala skolor. De får oftare högre kursbetyg än betyg på nationella prov. 

Elever på gymnasiefriskolor får också bättre betyg på nationella prov i svenska och engelska, medan det inte ses någon större skillnad mellan olika skolor i matematik.

– Det är färre frihetsgrader för den lärare som rättar provet i matematik än för den lärare som rättar det i svenska och engelska. Det är lättare att vara generös i svenska och engelska, säger Karin Edmark till Altinget.

Nästan var tredje gymnasieelev går i dag i en fristående gymnasieskola, och av de fristående skolorna är det omkring 80 procent som drivs i aktiebolagsform.