Friskolorna om glädjebetyg: Behövs en ordentlig genomgång av betygssystemet

Gymnasiefriskolor är mer generösa i betygssättningen, visar en ny studie. Men Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, menar att det finns problem med det svenska betygssystemet. ”Det skulle behövas en kvalitetssäkring”, säger hon. 

Foto: Jessica Gow/TT
Rebecka Prahl

En färsk rapport från SNS visar att gymnasiefriskolor är mer generösa med betyg än kommunala skolor. 

Tendenserna att sätta betyg mer generöst är starkast i friskolor som har låg nivå av behöriga lärare, respektive i skolor som är i aktiebolagsform.

Karin Edmark, Docent Stockholms universitet

Forskarna Karin Edmark, docent vid Stockholms universitet, och Lovisa Persson, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, har undersökt 300 000 elevers skolresultat och deras övergång till eftergymnasial utbildning från 2009 fram till 2016. 

Resultatet är samstämmigt med tidigare studier på området. Bland annat visar forskarna att elever i fristående gymnasieskolor presterar bättre än de i kommunala. De får i snitt högre betyg och pluggar oftare vidare.  

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00